Visa alla nätverk (26)

Generella HR-nätverket Helsingborg

Region: Syd

Nätverket vänder sig till dig som arbetar brett med HR-frågor och söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra organisationer och företag. Nätverket träffas vanligtvis två-tre gånger per termin och varierar mellan frukost- och eftermiddagsmöten i Helsingborg. Sveriges HR Förenings nätverk bygger på deltagarstyrning och på roterande värdskap.

Exempel på teman som nätverket har diskuterat är:

  • Krishantering
  • Hot och våld
  • Feedback och ledarskap
  • Arbetsrätt och förhandling
  • Rekrytering och introduktion

Nätverket vänder sig till dig som har ett brett ansvar inom HR, både strategiskt och operativt. Du arbetar inhouse som HR-generalist eller motsvarande.

Läs mer och ansök till nätverket här

 

För information om nätverket, ditt nätverksdeltagande eller medlemskap, vänligen kontakta:

Tobias Odervång
Epost: tobias.odervang@sverigeshrforening.se

Publicerad: onsdag 7 februari, 2018