Visa alla nätverk (30)

Personalchef i Norrköping

Region: Syd Östra

Detta nätverk vänder sig till dig som är personalansvarig eller personalchef och vill träffa kollegor i samma position.

Nätverket träffas på deltagarnas arbetsplatser för att diskutera frågor och utmaningar som de tampas med på sitt företag, vanligtvis under ett bestämt tema. Nätverket träffas ca 3 gånger per termin under kvällstid, kl 17:30 – 20:00

Exempel på teman som har varit uppe för diskussion i nätverket är:

  • chefsstöd/coachning/medarbetarskap/ledarskapsprogram
  • internkommunikation/feedbackprocesser
  • den nya generationen
  • lönesystem/belöningsprinciper och rörliga bonusar
  • upphandling och implementering av HR-system.

Har du frågor om nätverket, ditt deltagande eller medlemskap, vänligen kontakta:

Tobias Odervång
Epost: tobias.odervang@sverigeshrforening.se

Publicerad: onsdag 7 februari, 2018