Visa alla nätverk (30)

Personalchefsnätverket Malmö

Region: Syd

Nätverket är till för dig som är personalchef och vill träffa kollegor i samma position. I nätverket diskuteras frågor och problem som man tampas med på sitt företag, under ett bestämt tema vid varje träff.

Sveriges HR Förenings nätverk karaktäriseras alla av deltagarstyrning, och har ett roterande värdskap vilket innebär att nätverket ses på nätverksmedlemmarnas respektive arbetsplatser. I våra nätverk ska alla deltagare vara trygga att kunna diskutera verkligheten som man upplever den och blottlägga delar av sig och sitt arbete. Nätverken bygger därför på ett ömsesidigt förtroende och tystnadsplikt mellan medlemmarna, och Sveriges HR Förening förbehåller sig rätten att avsluta nätverksdeltagares medlemskap i nätverket om de övergripande riktlinjerna eller nätverkets förtroende inte hålls. Vi tolererar heller inte ett deltagande som baseras på ett tillfälle att sälja varor eller tjänster.

Har du frågor om nätverket, ditt deltagande eller medlemskap, vänligen kontakta:

Tobias Odervång
Epost: tobias.odervang@sverigeshrforening.se

Publicerad: onsdag 7 februari, 2018