Utbildning

Sveriges HR Förening arrangerar årligen flera olika typer av utbildningar inom alla olika områden som kan vara till nytta för dig som arbetar med HR. Nedan finner du de utbildningar som finns tillgängliga just nu.


September 2021 (digital utbildning)

Det har länge pratats om att HR måste bli datadrivna och fatta bättre, faktabaserade beslut. Men hur går man från att prata till att handla? Hur går HR från att släcka bränder och jobba reaktivt till att sitta i förarsätet och bidra med direkt affärsnytta? 85% av våra tillfrågade HR-chefer och Specialister uppger att HR-funktion … Fortsätt läsa Datadriven HR – På riktigt


Stockholm - start 30 november 2021

Utbildningen genomförs under totalt 12 dagar uppdelat vid fem olika tillfällen och block. Mellan blocken får du tillgång till individuell coaching vid fyra tillfällen. Diplomerad HR Business Partners är utvecklat för att möta dagens och morgondagens krav på HR-kunskaper. Under utbildningen kommer du att möta några av Sveriges främsta utbildningsledare inom HR, ledarskap, ekonomi och … Fortsätt läsa Diplomerad HR Business Partner


Öppen för intresseanmälan

Under utbildningen går vi bland annat igenom: Lön – en prioriterad verksamhetsfråga utifrån samband mellan mål, prestation och resultat Vad är prestation och hur mäter vi det? Individuell lön kopplat till prestation Lönesättande chef, AG, HR och facklig part, mandat och roller Lönesättande samtal – upplägg, genomförande och utvärdering Framtidens utmaningar inom HR-processen lön Läs … Fortsätt läsa Strategisk lönebildning