Utbildning

Sveriges HR Förening arrangerar årligen flera olika typer av utbildningar inom alla olika områden som kan vara till nytta för dig som arbetar med HR. Nedan finner du de utbildningar som finns tillgängliga just nu.


Digital utbildning, start 4 september 2020

Vi vet att starka samarbeten över avdelningsgränser påverkar kunders upplevelse och vilja att rekommendera ett företags tjänster. Att bryta silos och etablera ett samarbete mellan HR, marknad och kommunikation är därmed ett affärsmässigt fundament och dessutom en av de mest omtalade frågorna i affärsvärlden. Men diskussion om att vi ska samarbeta har ett nästan odelat fokus medan … Fortsätt läsa Så samarbetar HR med kommunikation och marknad


Stockholm 14 september 2020 & Göteborg 21 september 2020

Utbildningen genomförs under totalt 12 dagar uppdelat vid fem olika tillfällen och block. Mellan blocken får du tillgång till individuell coaching vid fyra tillfällen. Diplomerad HR Business Partners är utvecklat för att möta dagens och morgondagens krav på HR-kunskaper. Under utbildningen kommer du att möta några av Sveriges främsta utbildningsledare inom HR, ledarskap, ekonomi och … Fortsätt läsa Diplomerad HR Business Partner


Stockholm 8 september 2020 & Göteborg 10 november 2020

Under utbildningen går vi bland annat igenom: Lön – en prioriterad verksamhetsfråga utifrån samband mellan mål, prestation och resultat Vad är prestation och hur mäter vi det? Individuell lön kopplat till prestation Lönesättande chef, AG, HR och facklig part, mandat och roller Lönesättande samtal – upplägg, genomförande och utvärdering Framtidens utmaningar inom HR-processen lön Läs … Fortsätt läsa Strategisk lönebildning