Utbildning

Sveriges HR Förening arrangerar årligen flera olika typer av utbildningar inom alla olika områden som kan vara till nytta för dig som arbetar med HR. Nedan finner du de utbildningar som finns tillgängliga just nu.


Stockholm, utbildningsstart 5 mars 2020

Utbildningen genomförs under totalt 12 dagar uppdelat vid fem olika tillfällen och block. Mellan blocken får du tillgång till individuell coaching vid fyra tillfällen. Diplomerad HR Business Partners är utvecklat för att möta dagens och morgondagens krav på HR-kunskaper. Under utbildningen kommer du att möta några av Sveriges främsta utbildningsledare inom HR, ledarskap, ekonomi och … Fortsätt läsa Diplomerad HR Business Partner


Göteborg, 4-5 februari 2020

Under utbildningen går vi bland annat igenom: Spaning över trender, utvecklingar och utmaningar inom Talent Management som påverkar hur vi styr och utvecklar våra verksamheter, Hur vi utvecklar och optimerar medarbetarnas förmåga och prestation i en allt mer dynamisk och föränderlig värld, Hur vi skapar samarbete, team och kultur som utvecklar verksamheten som helhet och … Fortsätt läsa Talent Management


Stockholm, 11-12 februari 2020

Under utbildningen går vi bland annat igenom: Spaning över trender, utvecklingar och utmaningar inom Talent Management som påverkar hur vi styr och utvecklar våra verksamheter, Hur vi utvecklar och optimerar medarbetarnas förmåga och prestation i en allt mer dynamisk och föränderlig värld, Hur vi skapar samarbete, team och kultur som utvecklar verksamheten som helhet och … Fortsätt läsa Talent Management


Stockholm, 9 december 2019

Under utbildningen går vi bland annat igenom: Hur ska organisatoriska förändringar hanteras och hur sker samspel med fackliga organisationer? Hur bör svåra uppsägningar tacklas? Vad händer vid tvist? Vad är lämpligt att reglera i anställningsavtalet och vad ska regleras genom policies? Kan anställningsvillkor omregleras – kan man sänka lönen? Ny rättspraxis för användning av konkurrensklausuler … Fortsätt läsa Arbetsrätt