Utbildning

Sveriges HR Förening arrangerar årligen flera olika typer av utbildningar inom alla olika områden som kan vara till nytta för dig som arbetar med HR. Nedan finner du de utbildningar som finns tillgängliga just nu.


Göteborg, 20 november

Under utbildningen går vi bland annat igenom: Lön – en prioriterad verksamhetsfråga utifrån samband mellan mål, prestation och resultat Vad är prestation och hur mäter vi det? Individuell lön kopplat till prestation Lönesättande chef, AG, HR och facklig part, mandat och roller Lönesättande samtal – upplägg, genomförande och utvärdering Framtidens utmaningar inom HR-processen lön Läs … Fortsätt läsa Strategisk lönebildning


Stockholm, 19-20 november

Du får med dig modeller, checklistor och många goda idéer från kursledare och deltagare. Under utbildningen läggs stor vikt på praktikfall och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Läs mer >>


Stockholm, 22 november

Under utbildningen går vi bland annat igenom: Hur ska organisatoriska förändringar hanteras och hur sker samspel med fackliga organisationer? Hur bör svåra uppsägningar tacklas? Vad händer vid tvist? Vad är lämpligt att reglera i anställningsavtalet och vad ska regleras genom policies? Kan anställningsvillkor omregleras – kan man sänka lönen? Ny rättspraxis för användning av konkurrensklausuler … Fortsätt läsa Arbetsrätt


Göteborg, 15 november

Under utbildningen går vi bland annat igenom: Hur ska organisatoriska förändringar hanteras och hur sker samspel med fackliga organisationer? Hur bör svåra uppsägningar tacklas? Vad händer vid tvist? Vad är lämpligt att reglera i anställningsavtalet och vad ska regleras genom policies? Kan anställningsvillkor omregleras – kan man sänka lönen? Ny rättspraxis för användning av konkurrensklausuler … Fortsätt läsa Arbetsrätt


Stockholm, 17 Oktober

Under utbildningen går vi bland annat igenom: Vilka lagändringar har vi sett inom HR-området som rör GDPR och anställdas personuppgifter?   Varför har Datainspektionen valt arbetsgivares behandling av anställdas uppgifter som ett fokusområde och vad kommer Datainspektionen att granska närmare? Hur går en tillsyn till?  Vilken rätt och möjlighet har arbetstagare att begära ut uppgifter genom … Fortsätt läsa Utbildning i GDPR


Stockholm, 16-17 Oktober

Deltagare kommer att: • Utöka och konsolidera sitt ordförråd inom HR • Känna sig tryggare med att använda engelska i professionella sammanhang • Träna att interagera formellt och informellt i möten, diskussioner och presentationssituationer Läs mer >>


Stockholm, 28 augusti

• Vad är SAM egentligen? • Friskfaktorer i arbetslivet, arbetslaget och hos individen • Effektiv rehabilitering • Alkohol och droger i arbetslivet Läs mer >>


Stockholm, utbildningsstart 10/9

• Affärsmannaskap – ökad förståelse kring vad som driver företagets affär, vilka mekanismer som skapar lönsamhet och ett gott resultat för verksamheten • Strategisk HR – vi fördjupar oss inom våra kärnområden och tar oss an ämnena utifrån ett strategiskt perspektiv • Ledarskap – vi sätter ramarna för vad som kännetecknar sunt och tydligt ledarskap … Fortsätt läsa Diplomerad HR Business Partner


Göteborg, utbildningsstart 23/9

• Affärsmannaskap – ökad förståelse kring vad som driver företagets affär, vilka mekanismer som skapar lönsamhet och ett gott resultat för verksamheten • Strategisk HR – vi fördjupar oss inom våra kärnområden och tar oss an ämnena utifrån ett strategiskt perspektiv • Ledarskap – vi sätter ramarna för vad som kännetecknar sunt och tydligt ledarskap … Fortsätt läsa Diplomerad HR Business Partner