Visa alla nätverk (30)

Generella HR-nätverket Linköping/Norrköping

Region: Syd Östra

Syftet med nätverket är att knyta lokala kontakter, att få och dela med sig av nya idéer, få stöd i sitt arbete och diskutera frågor inom HR. Nätverket träffas två gånger per termin, frukostmöten som pågår mellan 07.30-09.00, för att diskutera HR-frågor. Nätverket sätter själva upp teman till respektive träff. Alla deltagare kommer gemensamt fram till ramarna för nätverket samt ansvarar för värdskap.

Exempel på företag som finns representerade i nätverket är Stadium, Securitas Direkt Sverige AB, Stångastaden AB, Sjöfartsverket, LFV och Landstinget i Östergötland.

Koordinator för nätverket är Christina Botvidsson, Nya Tidens Media, som är är välkommen att kontakta på mailadress Christina.Botvidsson@ntm.eu om du har frågor om nätverket.

Välkommen!

Har du frågor om nätverket, ditt deltagande eller medlemskap, vänligen kontakta:

Tobias Odervång
Epost: tobias.odervang@sverigeshrforening.se

Publicerad: onsdag 7 februari, 2018