Visa alla nätverk (24)

People, culture & employer branding

Region: Väst

People, culture & employer branding-nätverket samlar medlemmar som har ett gemensamt intresse för att bygga attraktiva organisationskulturer och starka arbetsgivarvarumärken. Fokus ligger både på internt och externt varumärkesbyggande samt hur man arbetar med detta strategiskt som operativt. Sveriges HR Förenings nätverk bygger på deltagarstyrning och på roterande värdskap.

Exempel på teman för träffarna

  • Hur skapar vi steg för steg en mer attraktiv organisationskultur och hur kommunicerar vi kring det?
  • Hur engagerar vi på bästa sätt övriga i organisationen i arbetet med employer branding? Hur kan vi skapa framgångsrika samarbeten internt (med kommunikation, IT etc)?
  • Hållbarhet för medarbetare, organisation och samhälle
  • Sponsring, välgörenhet, engagemang i ideella organisationer
  • Hur mäter och utvärderar vi vårt arbete?
  • Hur kan vi utveckla vårt arbete med sociala medier?
  • Framtidsspaning – hur ser kommande trender ut?

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som arbetar med employer branding och/eller organisationskulturfrågor såväl strategiskt som operativt, antingen som en del av en bred HR-roll eller i en specialiserad roll. Du känner ett stort intresse och engagemang för ovan nämnda frågor.

Läs mer och ansök till nätverket här >>

 

Publicerad: måndag 18 november, 2019