HR-Nätverk

Delaktighet i ett nätverk genom Sveriges HR Förening ger dig möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter, få nya impulser och idéer att pröva i arbetet, få stöd och hjälp med frågor i ditt arbete och en möjlighet att testa egna idéer. Du får ökad kompetens och engagemang att sprida vidare till både kollegor och chefer! Se nedan vilket nätverk som skulle kunna passa dig.


Region: Östra

Nätverket är till för dig som är personalchef och vill träffa kollegor i samma position. Nätverket träffas ca tre gånger per termin i ca två timmar. I nätverket diskuteras frågor och problem som man tampas med på sitt företag, under ett bestämt tema. I nätverket finns medlemmar från bl.a. Biovitrum, Reitan Servicehandel Sverige, Aastra Telecom Sweden, … Fortsätt läsa Personalchefsnätverket


Region: Östra

Det här nätverket vänder sig till dig som arbetar med eller är intresserad av att arbeta med mångfaldsfrågor. Du arbetar med HR och t.ex. employer branding och/eller kommunikation. Det är viktigt att du arbetar med eller står inför att arbeta aktivt med mångfaldsfrågor, på ett övergripande och/eller operativt sätt. Du har ett intresse för att … Fortsätt läsa Nätverket för mångfald- och jämställdhetsfrågor


Region: Östra

Nätverket vänder sig till dig som har personalansvar för de nordiska länderna. Vi är ett mindre och väl sammanhållet nätverk som träffas ca tre gånger per termin, växelvis eftermiddagar och förmiddagar, i två timmar. Exempel på företag som finns representerade i nätverket är Filippa K, Atlas Copco, Galderma Nordic och Amgen. Ibland tas en extern föreläsare in på träffarna men vanligen diskuteras … Fortsätt läsa Nordiska nätverket


Region: Östra

Utgångspunkter för nätverket: Organisationens kontroll över ledarresurserna är ett sätt att både minska risker i osäkra tider och få en ökad konkurrensförmåga. Organisationens förmåga att säkerställa sitt behov av ledare är ett av de viktigaste styrmedlen i en ökad förändringstakt och internationalisering. Syftet med nätverket att utbyta erfarenheter och kunskap om hur man utvecklar en … Fortsätt läsa Ledarförsörjning


Region: Östra

Är du nyexaminerad personalvetare och junior i rollen som yrkesverksam HR-person, eller har du kanske jobbat inom HR-branschen i 1-4 år? Det Juniora HR-nätverket i Stockholm vänder sig till dig som är Junior i din HR-roll och söker andra likasinnade att bolla frågor med, få tips av varandra och dela med er av de erfarenheter ni … Fortsätt läsa Juniort HR-nätverk


Region: Östra

Detta nätverk vänder sig till er som ansvarar för globalt HR-arbete på företag med ca 50-300 anställda. Ditt huvudfokus ligger på att leda det operativa HR arbetet för kontor i flertalet länder, med eller utan direkt personalansvar för HR-partners. Nätverket planeras beröra ett brett spektra av HR-frågor ur ett internationellt perspektiv. Exempel på ämnen som … Fortsätt läsa Internationella HR-nätverket


Region: Östra

Är du ensam i din HR-roll och söker andra i samma sits, för ett stöttande och givande erfarenhetsutbyte? Då är HR-nätverket för små verksamheter något för dig! Du har ett intresse för att dela med dig av dina tankar och erfarenheter gällande de utmaningar som du står inför i din roll som ensam HR-person, och är … Fortsätt läsa HR-nätverket för små verksamheter


Region: Östra

Detta nätverk vänder sig till dig som är organisatoriskt placerad på HR men har ansvar för eller arbetar med IT-frågor på ditt företag/organisation. Systemen med information om företagets personal som HR använder idag hjälper oss dagligen att få fram underlag till nyckeltal, rapporter och administration. För att göra det bra krävs det att systemen är … Fortsätt läsa HR/IT nätverket


Region: Östra

HR är en strategisk partner till ledningen vars uppgift är att bidra till utveckling av organisationen så att de övergripande målen uppnås. Vi vänder oss till dig som arbetar brett med HR-frågor och bestämmer gemensamt i nätverket tema för nätverkets träffar. Exempel på tidigare teman nätverket har diskuterat är förändringsprocesser, interkulturell träning, missbruk, utmaningar vid … Fortsätt läsa HR Partner


Region: Östra

Detta nätverk startas upp hösten 2014 och vänder sig till dig som arbetar brett med HR-frågor och söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra organisationer och företag. Sveriges HR Förenings nätverk bygger på deltagarstyrning och och roterande värdskap. Läs gärna mer om hur våra nätverk fungerar under fliken Om Nätverken. Kostnaden för att … Fortsätt läsa Generella HR nätverket III


Region: Östra

Detta nätverk vänder sig till dig som arbetar brett med HR-frågor och söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra organisationer och företag. Nätverket planeras beröra ett brett spektra av HR-frågor, exempel på ämnen som kan komma att avhandlas är arbetsrätt och förhandlingar, krishantering, hot & våld (arbetsmiljö), rekrytering, karriärutveckling samt värderingsarbete, Comp&Ben m.m. … Fortsätt läsa Generella HR nätverket II


Region: Östra

Nätverket är för dig som vill samtala om framtidens HR och teknikutvecklingens inverkan på rollen som HR-person. Nätverket finns i skärningspunkten mellan det som har varit, och det som kommer att bli det framtida sättet att jobba med personal och ledarskap. Nätverket är öppet för alla, för nya såväl som experter, HR-generalister som HR-specialister. Som deltagare har du … Fortsätt läsa Framtidens HR


Region: Östra

Nätverket Employer Branding II startades våren 2017 och består av en engagerad grupp medlemmar som träffas cirka en gång i månaden under 2 timmar. Deltagarna har alla ett gemensamt intresse för employer branding. Exempel på teman som ska tas upp i nätverket är rekryteringsprocessen, introduktion av nyanställda, interna karriärvägar, varumärke gentemot medarbetare, kund och kandidat och … Fortsätt läsa Employer Branding nätverket ll


Region: Östra

Nätverket Employer Branding startade i september 2007 och består av en engagerad grupp medlemmar som träffas cirka en gång i månaden under 1,5 timmar. Deltagarna har alla ett gemensamt intresse för employer branding. Exempel på teman som har tagits upp i nätverket är rekryteringsprocessen, introduktion av nyanställda, interna karriärvägar, varumärke gentemot medarbetare, kund och kandidat … Fortsätt läsa Employer Branding nätverket


Region: Östra

Coaching och dess användningsområden är brett och kan implementeras i ett flertal olika sammanhang, exempelvis i hur du leder möten, hanterar konfliktsituationer eller arbetar med målformuleringen i en organisation och stärker motivationen till måluppfyllelse. Som medlem i coachingnätverket får du möjlighet att delta i ett forum där vi tar oss tid att lyfta blicken och … Fortsätt läsa Coachingnätverket