HR-Nätverk

Delaktighet i ett nätverk genom Sveriges HR Förening ger dig möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter, få nya impulser och idéer att pröva i arbetet, få stöd och hjälp med frågor i ditt arbete och en möjlighet att testa egna idéer. Du får ökad kompetens och engagemang att sprida vidare till både kollegor och chefer! Se nedan vilket nätverk som skulle kunna passa dig.


Region: Östra

I nätverket diskuteras frågor och problem som vi tampas med på våra företag. Sveriges HR Förenings nätverk bygger på deltagarstyrning och på roterande värdskap. Exempel på teman som har diskuterats i nätverket är: Rekrytering via sociala medier. Chefsutbildningar: Vad händer efteråt? Blir det någon varaktig förändring i ledarskapet? Vad förväntas av utbildningen och hur paketerar … Fortsätt läsa Personalchefsnätverket II


Region: Östra

I nätverket diskuteras frågor och problem som vi tampas med på våra företag. Sveriges HR Förenings nätverk bygger på deltagarstyrning och på roterande värdskap. Exempel på teman som har diskuterats i nätverket är: Rekrytering via sociala medier. Chefsutbildningar: Vad händer efteråt? Blir det någon varaktig förändring i ledarskapet? Vad förväntas av utbildningen och hur paketerar … Fortsätt läsa Personalchefsnätverket


Region: Östra

Det här nätverket berör kopplingen och samarbetet mellan HR och övriga delar av verksamheten vad gäller mångfald, jämställdhet och kulturfrågor. Nätverket vänder sig till dig som arbetar med dessa frågor eller arbetar inom en organisation som är på väg att utveckla det strategiska arbetet kring den här typen av frågor. Sveriges HR Förenings nätverk bygger … Fortsätt läsa Nätverket för mångfald- och jämställdhetsfrågor


Region: Östra, Stockholm

Är du nyexaminerad personalvetare och junior i din roll, eller har du varit yrkesverksam i 1–3 år och söker likasinnade att bolla frågor med? Nätverket för Unga HR Professionals är en möjlighet för verksamma inom HR att knyta nya värdefulla kontakter och att tillsammans utvecklas i sin yrkesroll. I detta nätverk stöttar vi och hjälper … Fortsätt läsa Unga HR Professionals


Region: Östra

Nätverket HR-partners har som utgångspunkt att HR är en strategisk partner till ledningen och att dess uppgift är att bidra till utvecklingen av organisationen så att de övergripande målen uppnås. Nätverket vänder sig till dig som arbetar brett med HR-frågor och vill utbyta erfarenheter med andra som jobbar i branschen. Nuvarande medlemmar kommer bland annat … Fortsätt läsa HR Partner


Region: Östra

Nätverket vänder sig till dig som arbetar brett med HR-frågor och söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra organisationer och företag. Nätverket träffas vanligtvis två-tre gånger per termin och varierar mellan frukost- och eftermiddagsmöten. Exempel på teman som nätverket har diskuterat är: Krishantering Intern kommunikation Feedback och ledarskap Rekrytering och introduktion Sveriges HR Förenings … Fortsätt läsa Generella HR nätverket III


Region: Östra

Nätverket vänder sig till dig som arbetar brett med HR-frågor och söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra organisationer och företag. Nätverket träffas vanligtvis två-tre gånger per termin och varierar mellan frukost- och eftermiddagsmöten. Exempel på teman som nätverket har diskuterat är: Krishantering Intern kommunikation Feedback och ledarskap Rekrytering och introduktion Sveriges HR Förenings … Fortsätt läsa Generella HR nätverket II


Region: Östra

Nätverket är för dig som vill samtala om framtidens HR och teknikutvecklingens inverkan på rollen som HR-person. Nätverket finns i skärningspunkten mellan det som har varit, och det som kommer att bli det framtida sättet att jobba med personal och ledarskap. Nätverket är öppet för alla, för nya såväl som experter, HR-generalister som HR-specialister. Som deltagare har du … Fortsätt läsa Framtidens HR


Region: Östra

I Employer Branding-nätverket träffas medlemmar som har ett gemensamt intresse för att bygga starka arbetsgivarvarumärken. Fokus ligger både på internt och externt varumärkesbyggande samt hur man arbetar med detta strategiskt som operativt. Nätverket består av en engagerad grupp medlemmar som träffas fyra gånger på våren och fyra gånger på hösten. Här följer några exempel på … Fortsätt läsa Employer Branding nätverket