HR-Nätverk

Delaktighet i ett nätverk genom Sveriges HR Förening ger dig möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter, få nya impulser och idéer att pröva i arbetet, få stöd och hjälp med frågor i ditt arbete och en möjlighet att testa egna idéer. Du får ökad kompetens och engagemang att sprida vidare till både kollegor och chefer! Se nedan vilket nätverk som skulle kunna passa dig.


Digitalt nätverk

Aldrig förr har HR:s frågor varit viktigare. Vi sitter ofta för oss själva och funderar på hur vi kan lösa samma typer av frågor. Det vill vi ändra på!  Vår nya satsning People Insight Lab är en ny form av lärande nätverk där du får chansen att, tillsammans med andra medlemmar, hitta lösningar på några av vår tids stora utmaningar och … Fortsätt läsa People Insight Lab


Region: Öst

Syftet med nätverket är att utbyta tankar och erfarenheter kring olika arbetsrättsliga och arbetsmiljöanknutna frågor som vi alla ställs inför i våra respektive HR-roller. Vi förväntar oss att du aktivt kan delta i nätverket. Vi tillämpar roterande värdskap och sätter agendan för träffarna gemensamt. Träffarna kretsar alltid kring ett förutbestämt ämne. Den person inom nätverket … Fortsätt läsa Arbetsrätt- och arbetsmiljönätverket i Stockholm


Region: Väst

People, culture & employer branding-nätverket samlar medlemmar som har ett gemensamt intresse för att bygga attraktiva organisationskulturer och starka arbetsgivarvarumärken. Fokus ligger både på internt och externt varumärkesbyggande samt hur man arbetar med detta strategiskt som operativt. Sveriges HR Förenings nätverk bygger på deltagarstyrning och på roterande värdskap. Exempel på teman för träffarna Hur skapar … Fortsätt läsa People, culture & employer branding


Region: Väst

Det här nätverket berör ett brett spektra av HR-frågor ur ett internationellt perspektiv. Du som arbetar i en internationell organisation får möjligheten att diskutera de utmaningar och möjligheter som hör till din vardag. Exempel på ämnen som avhandlas är Arbetsmiljö Rekrytering Arbetsrätt Comp & Ben Kultur Användning av globala verktyg och lönesystem Nätverket Internationella HR … Fortsätt läsa Internationella HR-nätverket


Region: Syd

Nätverket Personalchef riktar sig till dig som är personalchef med eller utan ansvar för en HR-stab. Du har det övergripande ansvaret för alla HR-frågor i ditt företag/din organisation och arbetar framförallt strategiskt men även operativt i vissa sammanhang. Medlemmarna i det här nätverket träffas drygt tre gånger per termin i två timmar i Malmö. Exempel … Fortsätt läsa Personalchefsnätverket Malmö


Region: Syd

Nätverket vänder sig till dig som arbetar brett med HR-frågor och söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra organisationer och företag. Nätverket träffas vanligtvis två-tre gånger per termin och varierar mellan frukost- och eftermiddagsmöten i Helsingborg. Sveriges HR Förenings nätverk bygger på deltagarstyrning och på roterande värdskap. Exempel på teman som nätverket har diskuterat … Fortsätt läsa Generella HR-nätverket Helsingborg


Region: Syd

Nätverket vänder sig till dig som arbetar brett med HR-frågor och söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra organisationer och företag. Vanligtvis träffas nätverket två-tre gånger per termin och varierar mellan frukost- och eftermiddagsmöten i Malmö. Sveriges HR Förenings nätverk bygger på deltagarstyrning och på roterande värdskap. Exempel på teman som nätverket har diskuterat … Fortsätt läsa Generella HR-nätverket SYD


Region: Syd

Syftet med det här nätverket är att utbyta tankar och erfarenheter kring olika arbetsrättsliga och arbetsmiljöanknutna frågor som vi alla ställs inför i vår roll som HR-chefer och HR-specialister. Träffarna kretsar alltid kring ett förutbestämt ämne. Den person inom nätverket som har speciell kunskap inom ämnet brukar börja med att redogöra för sin kunskap och … Fortsätt läsa Arbetsrätt och arbetsmiljö nätverket SYD


Region: Västra, Göteborgstrakten

I nätverket diskuteras frågor och problem som vi tampas med på våra företag. Roterande värdskap tillämpas och agendan sätts gemensamt. Medlemmarna i det här nätverket träffas drygt tre gånger per termin i två timmar. Exempel på teman som har diskuterats i nätverket är: Rekrytering via sociala medier Chefsutbildningar: Vad händer efteråt? Blir det någon varaktig … Fortsätt läsa Personalchefsnätverket VÄST


Region: Västra, Örebro

Nätverket vänder sig till dig som arbetar brett med HR-frågor och söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra organisationer och företag i Örebro. Nätverket berör ett brett spektra av HR-frågor, exempel på ämnen som kan komma att diskuteras under träffarna är arbetsrätt och förhandlingar, krishantering, hot & våld (arbetsmiljö), rekrytering, karriärutveckling samt värderingsarbete … Fortsätt läsa Generella HR-nätverket Örebro VÄST


Region: Västra, Göteborgstrakten

Nätverket vänder sig till dig som arbetar brett med HR-frågor och söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra organisationer och företag. Nätverket träffas vanligtvis två-tre gånger per termin och varierar mellan frukost- och eftermiddagsmöten i Göteborg med omnejd. Sveriges HR Förenings nätverk bygger på deltagarstyrning och på roterande värdskap. Exempel på teman som nätverket … Fortsätt läsa Generella HR-nätverket Västra


Region: Syd Östra

Detta nätverk vänder sig till dig som är personalansvarig eller personalchef och vill träffa kollegor i samma position. Nätverket träffas på deltagarnas arbetsplatser för att diskutera frågor och utmaningar som de tampas med på sitt företag, vanligtvis under ett bestämt tema. Nätverket träffas ca 3 gånger per termin under kvällstid, kl 17:30 – 20:00. Sveriges … Fortsätt läsa Personalchef Norrköping


Region: Syd Östra

Nätverket vänder sig till dig som arbetar brett med HR-frågor och söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra lokala organisationer och företag. Nätverket träffas vanligtvis mellan 07.30-09.00 två gånger per termin i Linköping och Norrköping. Sveriges HR Förenings nätverk bygger på deltagarstyrning och på roterande värdskap. Exempel på teman som nätverket har diskuterat är: … Fortsätt läsa Generella HR-nätverket Linköping/Norrköping


Region: Syd Östra, Jönköping

Nätverket vänder sig till dig som arbetar brett med HR-frågor och söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra lokala organisationer och företag. Sveriges HR Förenings nätverk bygger på deltagarstyrning och på roterande värdskap. Exempel på teman som nätverket har diskuterat är: Krishantering Intern kommunikation Feedback och ledarskap Rekrytering och introduktion Nätverket vänder sig till … Fortsätt läsa Generella HR-nätverket Jönköping


Region: Östra

Det här nätverket fokuserar enbart på temat rekrytering. Målet är att hitta ämnen inom temat, högt som lågt, vitt som brett och med både strategiskt och operativt perspektiv. Sveriges HR Förenings nätverk bygger på deltagarstyrning och på roterande värdskap. Exempel på områden som har diskuterats i nätverket: Sociala medier och rekrytering Tester (personprofiler och kapacitetstester) … Fortsätt läsa Rekryteringsnätverket