HR-Nätverk

Delaktighet i ett nätverk genom Sveriges HR Förening ger dig möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter, få nya impulser och idéer att pröva i arbetet, få stöd och hjälp med frågor i ditt arbete och en möjlighet att testa egna idéer. Du får ökad kompetens och engagemang att sprida vidare till både kollegor och chefer! Se nedan vilket nätverk som skulle kunna passa dig.


Region: Syd

Nätverket är till för dig som är personalchef och vill träffa kollegor i samma position. I nätverket diskuteras frågor och problem som man tampas med på sitt företag, under ett bestämt tema vid varje träff. Sveriges HR Förenings nätverk karaktäriseras alla av deltagarstyrning, och har ett roterande värdskap vilket innebär att nätverket ses på nätverksmedlemmarnas … Fortsätt läsa Personalchefsnätverket Malmö


Region: Syd

Nätverket har Nordvästra Skåne som upptagningsområde och vänder sig till dig som är engagerad i HR-frågor och söker utbyte med andra. Vi träffas ca 4 gånger/termin, ofta med inbjudna gäster som föreläsare men vi använder också träffarna för utbyte och diskussion kring aktuella teman. I nätverket finns medlemmar från bl.a. Peab, Helsingborgs Stad, ASSA ABLOY Entrance Systems och … Fortsätt läsa Nätverk Helsingborg


Region: Syd

Detta nätverk vänder sig till dig som arbetar brett med HR-frågor och söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra organisationer och företag i Malmö med omnejd. Nätverket planeras beröra ett brett spektra av HR-frågor, exempel på ämnen som kan komma att avhandlas är arbetsrätt och förhandlingar, krishantering, hot & våld (arbetsmiljö), rekrytering, karriärutveckling … Fortsätt läsa Generella HR nätverket SYD


Region: Syd

Nätverket riktar sig till dig som arbetar som specialist eller har en roll där du hanterar och har fokus mot arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor i din HR-roll. I nätverksgruppen finns representanter från både privat och offentlig sektor I detta nätverk finns medlemmar som har arbetsmiljö och arbetsrätt som en del i sitt arbete eller har arbetsmiljö- … Fortsätt läsa Arbetsrätt och arbetsmiljö nätverket


Region: Västra

Detta nätverk riktar sig till dig som är personalchef/HR-chef i din organisation och som vill träffa andra personer i samma position för att utbyta erfarenheter, tankar och idéer. Sveriges HR Förenings nätverk bygger på deltagarstyrning och och roterande värdskap. Läs gärna mer om hur våra nätverk fungerar under fliken Om Nätverken. Kostnaden för att vara … Fortsätt läsa Personalchefsnätverket Väst


Region: Västra

HR Partners är ett nätverk som har fokus på den breda HR rollen, en roll där vi förväntas vara HR-specialist och HR-generalist samtidigt. Nätverket består till större delen av HR-generalister och träffas cirka var sjätte vecka. Nätverket bestämmer själva tema för träffarna efter vad som är aktuellt i sitt arbete och bokar ibland in föreläsare till träffarna. Nätverket träffas även för … Fortsätt läsa HR Partners


Region: Västra

Nätverket vänder sig till dig som arbetar brett med HR-frågor och söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra organisationer och företag i Örebro. Nätverket planeras beröra ett brett spektra av HR-frågor, exempel på ämnen som kan komma att avhandlas är arbetsrätt och förhandlingar, krishantering, hot & våld (arbetsmiljö), rekrytering, karriärutveckling samt värderingsarbete, Comp&Ben … Fortsätt läsa Generella HR-nätverket Örebro


Region: Västra

Detta nätverk vänder sig till dig som arbetar brett med HR-frågor och söker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra organisationer och företag. Nätverket planeras beröra ett brett spektra av HR-frågor, exempel på ämnen som kan komma att avhandlas är arbetsrätt och förhandlingar, krishantering, hot & våld (arbetsmiljö), rekrytering, karriärutveckling samt värderingsarbete, Comp&Ben m.m. … Fortsätt läsa Generella HR-nätverket Västra


Region: Syd Östra

Detta nätverk vänder sig till dig som är personalansvarig eller personalchef och vill träffa kollegor i samma position. Nätverket träffas på deltagarnas arbetsplatser för att diskutera frågor och utmaningar som de tampas med på sitt företag, vanligtvis under ett bestämt tema. Nätverket träffas ca 3 gånger per termin under kvällstid, kl 17:30 – 20:00 Exempel … Fortsätt läsa Personalchef i Norrköping


Region: Syd Östra

Navet är ett nätverk för företagare inom personalområdet. Nätverket har ett kommersiellt syfte med sin verksamhet och bestämmer löpande teman för träffarna utifrån aktuella frågor. Tillsammans driver nätverksdeltagarna såväl sina egna verksamheters frågor som andra viktiga frågor inom HR-området i en professionell och affärsmässig anda. Syftet med nätverket är även att utbyta erfarenheter och ge … Fortsätt läsa HR Navet


Region: Syd Östra

Syftet med nätverket är att knyta lokala kontakter, att få och dela med sig av nya idéer, få stöd i sitt arbete och diskutera frågor inom HR. Nätverket träffas två gånger per termin, frukostmöten som pågår mellan 07.30-09.00, för att diskutera HR-frågor. Nätverket sätter själva upp teman till respektive träff. Alla deltagare kommer gemensamt fram till ramarna för … Fortsätt läsa Generella HR-nätverket Linköping/Norrköping


Region: Syd Östra

Det Generella HR-nätverket i Jönköping är ett nystartat nätverk som drar igång under höstterminen 2017! Nätverket vänder sig till dig som arbetar brett med HR-frågor och söker ett kunskaps-och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra organisationer och företag. Nätverksmedlemmarna planerar att ses 3-4 gånger per termin i ca 2 timmar och har ett roterande värdskap. I … Fortsätt läsa Generella HR-nätverket Jönköping


Region: Östra

Nätverket vänder sig till dig som arbetar strategiskt med HR-frågor på företag som har 500 anställda eller fler. Nätverket träffas cirka sex gånger om året under två timmar och har en levande agenda som bestäms av nätverket. Teman som har diskuterats är bl.a. HR organisation och strategi, målstyrning, kultur, värdestyrning, Talent Management, Performance Management kopplat till kompetensutveckling och lönesättning och … Fortsätt läsa Strategiska HR nätverket


Region: Östra

Nätverket vänder sig till dig som arbetar internt med rekrytering, gärna på strategisk nivå, och är intresserad av att utbyta erfarenheter och diskutera frågor med andra som också brinner för rekrytering. Troligen arbetar du på en HR-avdelning, där du antingen har en roll som rekryterare eller HR-ansvarig. Nätverket sätter gemensamt agendan och målet är att … Fortsätt läsa Rekryteringsnätverket


Region: Östra

Detta nätverk riktar sig till dig som är personalchef/ HR-chef i din organisation och som vill träffa andra personer i samma position för att utbyta erfarenheter, tankar och idéer. Vi är ca 12 deltagare som träffas ca 3 gånger per termin på varandras arbetsplatser. Vi diskuterar utifrån olika tema, där vi alla bidrar med våra … Fortsätt läsa Personalchefsnätverket II