Utblick

Konsten att ta ut rätt spelare

För industrimannen Jack Welch betyder en bra HR-avdelning allt. Men det har inte alltid varit så …

Som vd för General Electric mellan 1981 och 2001 blev Jack Welch något av en legend. Under hans ledning gjorde företaget en närmast osannolik resa och steg i värde med 4 000 procent. Det var goda tider och samtidigt var Welch knappast rädd att ta i med hårdhandskarna när han fann det nödvändigt. Under hans fyra första år lämnade 110 000 anställda General Electric. Ett stort antal på grund av att man sålde av icke lönsamma verksamheter. Men ett ännu större antal genom effektiviseringar av olika slag.

Det var efter detta han fick smeknamnet »Neutron Jack« som anspelar på en vätebomb som alltså slår ut anställda men lämnar byggnaderna intakta. Han utvecklade också ett system där cheferna delades in i tre kategorier: topp 20 procent, de medelbra 70 procenten och de sämsta 10 procenten. Den senare kategorin blev i allmänhet visade var dörren var.

Men den numer 82-årige företagsledaren är inte enbart förknippad med att ge folk sparken. Från början hade han en ganska negativ syn på det där med människor och HR. Han tyckte att avdelningens ledarskapsprogram ägnades mest åt »förmåner och picknickar«. Hans tidigare HR-direktör Bill Conaty har i intervjuer beskrivit hur det gick till när Welch bytte ben i den frågan. Conaty fick veta att Welch tyckte att avdelningen för internrevision hade det bästa ledarskapsprogrammet. Han stöpte då om HR:s ledarskapsprogram på General Electric till att omfatta tre åttamånaders praktikperioder på olika avdelningar i verksamheten varav den ena på internrevision. Åtgärden blev mycket framgångsrik – alla älskade de traineer som -genomgick programmet. De blev mer trovärdiga som HR-chefer eftersom de hade upplevt olika delar av verksamheten. Det var nu Welch insåg vilken kraft som fanns i att låta HR delta i själva affärsverksamheten. Efter detta ansåg han alltid att HR var General Electrics viktigaste avdelning tack vare dess förmåga att förutse affärsbehov och attrahera, utveckla och behålla talanger.

»En del anser att räknenissarna är nyckeln till framgång för ett företag. För mig är det HR. Argumentet är att det lag som ställer upp med de bästa spelarna vinner. Det är HR som tar ut de bästa spelarna«, sa Jack Welch själv i en intervju för några år sedan, som gjordes av den ledarskapsakademi han driver.

»HR sysslar inte med hälsa och förmåner. De är utvecklingsteamet. Deras jobb är att finnas med i varje del av ett företag för att utveckla  dagens och morgondagens ledare.«

Jack Welch avslutar intervjun med rådet att varje företagsledare bör se till att skaffa sig en bra HR-chef som är både pastor och förälder. Pastorn bevarar hemligheter och föräldern talar klarspråk. Det senare är en av hans käpphästar: chefens viktigaste uppgift är att alla anställda alltid ska veta var de står.

Text: Per Cornell

Publicerad: tisdag 22 maj, 2018

HR sysslar inte med hälsa och förmåner. De är utvecklingsteamet. Deras jobb är att finnas med i varje del av ett företag för att utveckla  dagens och morgondagens ledare.