Kreativitet

Ju mer vi är tillsammans

När Steve Jobs planerade för ett nytt högkvarter för filmjätten Pixar, där han var störste aktieägare, så insisterade han på att toaletterna skulle ligga mitt i byggnaden.

Han var övertygad om att ju fler tillfälliga möten som sker mellan människor desto kreativare blir miljön. Men går detta att översätta i reda pengar?

Carnegie Mellon University har studerat en sydkoreansk e-handelsjätte med tolv likvärdiga säljteam. När företaget flyttade in i nya lokaler hamnade nio av teamen tillsammans i samma avdelning och tre av teamen lite längre bort i huset. Det visade sig, efter att man räknat samman resultaten av nästan 40 000 gjorda försäljningar, att avdelningen med nio team var 25 procent mer framgångsrik. Än mer intressant är kanske att säljare som hamnade med helt nya kollegor ökade sitt resultat i genomsnitt med 40 procent.

Värt att tänka på i nya gig-ekonomin när alla verkar jobba hela tiden och överallt utom på sina arbetsplatser.

Bild: Shutterstock

Publicerad: måndag 11 juni, 2018