Manne Didehvar, generalsekreterare för Sveriges HR Förening

Debatt

Nej, Jimmie Åkesson

Att diskriminera människor på grund av deras härkomst strider mot vår grundlag och det är inget som någon ska behöva utsättas för eller tåla, skriver Manne Didehvar, generalsekreterare för Sveriges HR Förening.

Jimmie Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, sa i gårdagens partiledardebatt följande: »Därför måste man ställa frågan varför det är så svårt för de här människorna att få jobb. Det är för att de inte är svenskar. De passar inte in i Sverige.« Senare i debatten säger Jimmy att de måste få hjälp att bli mer svenska.

Det är ett sorgligt förhållningssätt av Jimmie Åkesson som jag tar kraftigt avstånd ifrån! Att visa förståelse för att icke svenskar inte släpps in på våra arbetsplatser är nonsens och inget som kan eller får accepteras. Jag och mina HR-kollegor kommer att fortsätta att arbeta för arbetsplatser som är fria från diskriminering och kränkningar. Vi kommer att arbeta för att fokusera på kompetens och vad varje person kan bidra med i stället för att diskriminera bort någon på grund av födelseland, kön eller sexuell tillhörighet. Det handlar aldrig om att någon måste bli mer svensk. För mig är det en självklarhet att inte diskriminera, mobba eller kränka någon på grund av kön, härkomst, tro, funktionsförmåga eller annan grund. Det hör inte hemma i vårt samhälle, inte på våra arbetsplatser, inte i våra skolor, inte någonstans! Jimmie Åkessons uttalande är provocerande och djupt beklagligt.

Jag hade hoppats att vi efter #metoo rörelsen lärt oss att vi alla har ansvar för att bygga bort beteenden och handlingar som påverkar alla människors lika rätt till arbete och inkludering i vårt samhälle. Med Jimmie Åkessons resonemang skulle alla dessa modiga och ryggradsstarka kvinnor som under #metoo klev fram och vittnade om systematisk diskriminering på sina arbetsplatser och i samhället bära skulden och de skulle behöva hjälp med att passa in. Är det ett sådant samhälle och sådana arbetsplatser vi vill ha? Nej, absolut inte! Jag är stolt över att vara en del av en bransch där vi arbetar för att ledarskap och medarbetarskap ska stå för mångfald, jämställdhet och jämlikhet.

Att företag och organisationer har stora utmaningar med kompetensförsörjning och –matchning är inget som är främmande för någon. Men att tro att »svenskhetsgraden« hos varje individ som vill in på arbetsmarknaden är det som avgör om individen efterfrågas av företagen som letar yrkeskompetens är naivt, okunnigt och fördomsfullt. Samtidigt som jag känner mig provocerad och frustrerad över den här typen av uttalanden känner jag glädje, stolthet och hopp över att jag leder en av Sveriges viktigaste branschföreningar som står för öppenhet, kunskap och tillit som ledstjärna på våra arbetsplatser.

––

Manne Didehvar, generalsekreterare för Sveriges HR Förening

––

Foto: Emil Fagander
Text: Manne Didehvar, generalsekreterare för Sveriges HR Förening

Publicerad: lördag 8 september, 2018

Jag och mina HR-kollegor kommer att fortsätta att arbeta för arbetsplatser som är fria från diskriminering och kränkningar. Vi kommer att arbeta för att fokusera på kompetens och vad varje person kan bidra med i stället för att diskriminera bort någon på grund av födelseland, kön eller sexuell tillhörighet.