Från vänster – Louise Ring, HR Direktör Axfood, Sofia Dandanell, HR Business Partner, West & South på CGI, Manne Didehvar, generalsekreterare Sveriges HR Förening samt Sofie Lapuhs, Anna Hales och Hanna Holfve som representerade Nordic Choice Hotels. Fotograf: Jonas Borg

HR Galan

Årets HR-hjältar!

Vilka är de största HR-hjältarna i Sverige? Som verkligen gör skillnad och som lyfter såväl sina medarbetare som höjer statusen för yrket?

Under HR Galan på Cirkus i Stockholm offentliggjordes vinnarna. Årets HR-hjältar är … tam-ta-ta-tam… Sofia Dandanell, HR Businesspartner CGI Sverige, Louise Ring, HR-direktör Axfood och Petter Stordalen, Nordic Choice Hotels.

»Vår engagerade jurugrupp har gjort ett fantastiskt arbete med att få fram våra tre vinnare. Jag är både stolt och glad över att har fått fram så många värdiga namn i nomineringsprocessen, i mina ögon är alla vinnare«, säger Manne Didehvar, generalsekreterare Sveriges HR Förening.

Här är vinnarmotiveringarna …

 

ÅRETS HR-MEDARBETARE

Sofia Dandanell
HR Businesspartner CGI Sverige

Sveriges HR-medarbetare 2018 är en mycket kompetent, positiv och engagerad person som lyckas inspirera och stötta ledare och medarbetarna på ett pragmatiskt sätt. Med sitt strategiska och operativa arbetssätt bidrar Årets HR-medarbetare till att underlätta vardagen för verksamhetens ledare och medarbetare samt påverka det goda affärsresultatet. Personens förmåga att bli en integrerad del av verksamheten, och inte bara en stödfunktion vid sidan om, är beundransvärt där resultatet av arbetet gjort att medarbetarnöjdheten stigit mycket och stadigt de senaste två åren.

 

Sofia Dandanell, HR Business Partner, West & South på CGI.

 

 

ÅRETS HR-CHEF

Louise Ring
HR-direktör, Axfood

Sveriges HR-chef 2018 är en strategisk och affärsorienterad visionär som genom sitt mod, sitt positiva förhållningssätt och tydliga ledarskap moderniserat verksamhetens HR-funktion. Denna värdiga vinnare drivs av att skapa affärsnytta och har lyckats leda sitt HR-team med affären i ständigt fokus. Årets HR-chef har genom sitt ledarskap, professionalism och kompetens bidragit till att HR-frågorna har fått en given plats i företagsledningen och i affärsplanen, inte minst genom en tydlig HR-medarbetarstrategi.

 

Louise Ring, HR Direktör Axfood.

 

 

ÅRETS HR-PROFIL

Petter Stordalen
Nordic Choice Hotels

Sveriges HR-profil är en sann inspiratör, entreprenör och modig person som ständigt lyckas utveckla affären utan att tappa fokus på det goda ledarskapet.

Personen använder sin kraft och makt för att påvisa vikten av att ha ett gott ledarskap i kombination med en god arbetsmiljö för att lyckas med affären.

Genom sitt entreprenöriella tänk vågar vinnaren ta saken i egna händer och inte invänta samhällets agerande. På så sätt bidrar vinnaren till en hållbar samhällsutveckling, ett gott arbetsklimat och för många en chans till egen försörjning.

 

Sofie Lapuhs, Anna Hales och Hanna Holfve som representerade Nordic Choice Hotels och tog emot priset för Petter Stordalen.

Fotograf: Jonas Borg

Publicerad: torsdag 11 oktober, 2018