Kultur

Gör om – gör rätt!

Hur hanterar vi misslyckanden? För att undvika att misstag upprepas i framtiden har Google tagit fram en metod som med lagom slängig Silicon Valley-humor döpts till postmortem.

1 Identifiera viktigaste misstagen

Incidenter inträffar, men alla händelser klassificeras inte som postmortem. Det är skillnad mellan vardagligt strul och något affärskritiskt. Som när Google-användarna under en timmes tid inte kunde söka på »Shakespeare«, och några miljoner Shakespeare-frågor försvann.

2 Dokumentera händelsen

Kalla samman teamet och fråga dem: Vad var det som gick fel? Kunde det ha gått ännu värre? Vad kan vi göra annorlunda nästa gång, och så vidare. Sammanställ sedan svaren och se till att teamet lär sig för framtiden.

3 Fall inte i skuldfällan

Genom att inte klandra någon för det inträffade så skapas en psykologiskt trygg miljö, där misslyckandet i stället fungerar som ett lärande exempel som får såväl individ som organisation att växa.

Källa: Inc, Google
Publicerad: tisdag 23 oktober, 2018