Utblick

Respekt!

Historien om en framsynt företagsledare, 425 kvinnliga interner och vad som händer om man bemöter människor rätt.

Från piskor till morötter, olika tider har olika syn på vilka motivations-faktorer som får medarbetare att prestera. Men kanske spelar en mycket grundläggande faktor större roll än någon annan: Respekt. 

I en färsk undersökning utförd av amerikanska Georgetown University – där 20 000 anställda världen över intervjuats – framkommer att visad respekt är den mest efterfrågade ledaregenskapen. Samtidigt som, har man mätt, motsatsen återigen tycks öka: Fler upplever sig bemötta nonchalant eller rent av ohövligt av sina överordnade. Man kan undra hur en sådan utveckling kan komma sig år 2018, men rapporterande Harvard Business Review spekulerar i att då chefer ofta åtnjuter just respekt från sin omgivning så uppmärksammas inte problemet tillräckligt på beslutsfattande nivå, pressen och stressen i organisationen gör att det i stället gror som ogräs. Och ett problem är bristen på respekt, det förstår man om inte annat när motsatsen visas.

Som på Televerde, ett blomstrande b2b-telemarketingföretag i datasystembranschen med representation i USA, Storbritannien, Australien och Argentina. Av deras 650 anställda är 425 interner. 

Allt startade för drygt två decennier sedan när företagets grundare Jim Hooker tog över en liten verksamhet inhyst på Arizonas kvinnofängelse: Där fanns sju interner, en dator och inga kunder. Motivationen låg på samma nivå som andra fängelsejobb – du måste vara där, det spelar ingen roll hur duktig du är, du är bara ett nummer. Jim Hooker byggde i stället verksamheten på respekt. 

Världens alla arbetsgivare behandlar förstås inte sina anställda respektlöst, men det råder obalans mellan tillbörlig och förtjänad respekt på många håll. Det hävdar Kristie Rogers, doktor och forskare inom organisationsstrukturer på Marquette University.  Hon menar att där den tillbörliga respekten överglänser den förtjänade tenderar medarbetarnas drivkrafter att bromsas in – alla belönas på samma sätt ändå – medan motsatsen, en verksamhet som mest bygger på förtjänad respekt skapar tävlan och inget samarbete. Bra för fältsäljare som sällan träffar varandra, sämre för en produktionsavdelning.

Rogers har närstuderat Televerde i form av nära hundra medarbetarintervjuer och mer än en månad på bolagets olika kontor. Det är enkla åtgärder Televerde har infört, men just balanserade. De straffade medarbetarna bemöts från dag ett som individer med sinsemellan olika styrkor att utveckla, de betalas i sammanhanget anständigt och har särskilda prestationsbelöningssystem.

Nu är inte Televerde lite schysta för sakens skull. Det hörs på uttalanden från anställda interner, som »Respekten ökar vår självsäkerhet. Ju säkrare man känner sig på insidan, desto säkrare låter man på telefon.«  Eller: »På jobbet är jag en tränad, intelligent yrkeskvinna som för intelligenta konversationer med vd:ar och it-chefer. Det är vem jag är här, inte en intern i ett fängelse.« Det är sådana ord som är företagets framgångssaga. Och samhällets. Det går att uttrycka i siffror också: Televerde växer med nio procent årligen, var fjärde intern fortsätter att jobba där efter sin frigivning och åtta av tio återfaller inte i kriminalitet. Jobbet ger mer respekt än gatan.

Text: Niklas Wahllöf
Illustration : Annika Huett

Publicerad: måndag 17 december, 2018

TELEVERDE

Televerde är ett amerikanskt b2b-företag inom telemarketing och innovativ marknadsföring. Av de 650 anställda är 425 kvinnliga interner. Eller som de själva kallar sig: »Vi är Televerdians. När vi kommer in genom dörren och hänger av oss våra orangea fängelsekläder så är vi inte längre interner utan medarbetare.«

Grundaren Jim Hooker är tydlig med att alla förtjänar en andra chans. Något som också går igen i mottot: »Our people are both our power and our purpose.«

 

Respekten ökar vår självsäkerhet. Ju säkrare man känner sig på insidan, desto säkrare låter man på telefon.