Forskning

Kvinnor håller effektivare möten än män

Är du ofta väl förberedd och ­känner dig avslappnad i mötessituationer? Då är sannolikheten stor att du är kvinna eller att du tillhör det lite äldre gardet på jobbet.

En undersökning av MIT, genomförd på 20 000 av Harvard Business Reviews läsare fördelat på sex kontinenter, visar bland annat att kvinnor är bättre på att skicka agendor i förväg, begränsa mötestiden till max 90 minuter och avsluta med konkreta överenskommelser. Oavsett kön visar dock undersökningen att äldre personer är bättre än yngre förmågor, när det kommer till att sätta rutiner för att hantera aktiviteter med lågt värde, hantera inflödet av meddelanden, möten och delegering. Men vad kan det bero på? John Mellkvist, pr-konsult på Mindmakers PR och en stark röst i åldersfrågor, menar att även om man ska vara försiktig med att dra generella slutsatser av enskilda resultat, så är studien intressant. 

»Det intressanta med undersökningen är att den inte bara synliggör beteendet utan även resultatet. När det gäller kopplingen till ålder så linjerar resultatet många studier just nu, som efter lång tids fokus på de yngre generationerna, pekar tydligt på produktivitetsvinsterna med den seniora arbetskraften. Det är i grunden bra eftersom vi framöver kommer att se fler äldre på arbetsmarknaden.«

Vidare menar Mellkvist att anledningen till att kvinnor visat sig vara mer effektiva i möten kan förklaras med ojämställdhet. 

»Kvinnor har historiskt fått jobba hårdare för att nå samma positioner och har inte riskfritt kunna ta saker på uppstuds. Att seniora personer presterar bättre i mötes­situationer kan bero på att det är tillfällen då ›soft skills‹ kommer till nytta.«

Publicerad: måndag 22 juli, 2019
John Mellkvist.

 

Kvinnor har historiskt fått jobba hårdare för att nå samma positioner och har inte riskfritt kunnat ta saker på uppstuds.