Ledarskap

Oj, nu blev det fel

Chefen vill väl. Ändå blir det ibland helt galet. Dan Hassons nya bok »Faktastiskt – rätt verktyg för ledare och HR« lär oss att tänka smartare.

»Jag skrev boken för att jag upplevde att jag blivit en papegoja, som sa samma sak år efter år. Jag kände att det fanns ett behov av att sammanställa kunskapen som gör att fler företagsledare kan ta till sig av den«, säger Dan Hasson, stress- och arbetsmiljöforskare.

I boken, som handlar om faktabaserad organisationsutveckling, punkterar Dan myter om stress, arbetsbelastning och förändringsarbete.

»Viljan finns hos företagen. Många försöker arbeta faktabaserat. Men av ren tradition och vana fortsätter man på samma sätt. För företagens utveckling är det viktigt att utgå från fakta och inte förutfattade meningar.«

Dan tar en helt vanlig medarbetarundersökning som ett bra exempel på en god vilja som mynnar ut i felaktiga beslut och missriktade åtgärder. Ett stort problem är att enkäterna alltför sällan är vetenskapligt validerade.

»Det går inte att utforma enkäter på det sätt som många gör. De flesta är bristfälliga och mäter inte det som avses. De är ofta hemsnickrade och då ska man veta att enkätvetenskap är en hel gren inom vetenskapen. Mäter du på fel sätt får du en felaktig grund för dina beslut. Du ställer fel diagnos och det leder sällan till att man gör rätt saker.«

Så varför görs då så många undersökningar som inte ger något? Jo, för att viljan finns.

»Man vill ta sitt arbetsgivaransvar. Man vill se till så att personalen mår bra och har goda grunder för beslut. Men när man svarar på frågorna i enkäten så säger det ofta ingenting. Dialogen måste baseras på fakta, inte på förutfattade meningar.«

Dan Hasson vill vända på begreppen. Han menar att medarbetarna behöver vägleda sin chef. Han vill också att HR ska vara mer medveten om sin centrala roll för organisationens utveckling.

»Ett av budskapen i boken är kompetensutveckling. En chef ska inte behöva gå till sin HR-partner för att få råd om hur en konflikt hanteras. Men när en chef hanterat en konflikt enligt gängse rutiner, kört fast och är i behov av hjälp att ta nästa steg – då kan HR komma in som bollplank. HR blir då ett stöd men tar inte över ansvaret för att lösa själva problemet. Då får HR jobba med det de är utbildade till, nämligen organisationsutveckling. Det är många som glömt det, för de är helt överbelamrade med att lösa problem, säga upp folk och rekrytera. Det kan också vara HR:s uppgifter, absolut, men organisationsutveckling är att hjälpa ledningsgruppen att jobba strategiskt.«   

Text: Tommy Jeppsson

Publicerad: söndag 22 september, 2019

DAN HASSON

Dold talang: Språk – klarar mig utmärkt till ganska bra på 6 språk.

Motto: Vi behöver bry oss om varandra – på riktigt – och agera därefter. Om alla gör det får vi en bättre värld.

Första jobbet: Sålde pennor utanför ­föräldrarnas butik.

Bästa egenskap: Snäll och omtänksam.

Udda intresse: Älskar att åka min Kahalani-longboard.

Sport: Kampsport.