HR 2020

Fokus på affärsnytta

Vilken är den viktigaste HR-frågan 2020? Under våren möter vi en rad stora HR-personligheter som ger sin syn på saken. Först ut är Anna Möller, vd på People Provide.

»Kopplingen mellan HR och affärsnytta blir en tongivande trend 2020. Det drivs dels av att HR-chefer blir bättre på att vara strategiska affärspartners med ansvar för företagets viktigaste tillgångar – medarbetarna. Dels av att kompetensbristen gör HR till en strategiskt viktig fråga. Vart tredje företag har tvingats lägga sina expansionsplaner på hyllan på grund av svårigheterna att rekrytera. Att rekrytering är strategiskt viktigt är särskilt tydligt bland mindre startups och tillväxtbolag, som ju är de största arbetsgivarna! De kör inte bara traditionella HR-processer eftersom rekrytering har en direkt påverkan på verksamheten. En övergripande trend som kan kopplas ihop med affärsdrivande HR är tyvärr den negativa effekten av de allt för höga sjukhälsotalen. Den är negativ för alla: individer, bolag och svensk ekonomi. Det vore underbart om hållbara HR-initiativ kunde bidra till positiva hälsotal till förmån för svensk BNP eller happy index.«

Text: Tommy Jeppsson

Publicerad: söndag 26 januari, 2020