Digitala verktyg

Fråga datorn!

Hur mår medarbetarna? Gustav Roth vet hur datadriven organisationsutveckling kan ge affärsmässiga fördelar.

Gustav Roth satsade på att bli skådespelare men bytte halvvägs genom livet bana. Ett sidouppdrag 2012 som handlade om att drilla chefer i konsten att hålla svåra samtal gjorde ­honom intresserad av ledarskaps­utveckling. 

»Det väckte mitt intresse för hur kultur och engagemang hänger ihop med ledarskap. Dessa saker är invävda i varandra, säger Gustav Roth som i sitt nuvarande konsultuppdrag arbetar för Sodexo BRS, ett ­företag som har utvecklat ett digitalt verktyg (Weekli) för organisationer som vill jobba med datadriven organisationsutveckling. Verk­tyget förser ­ledningen med fakta som kan ligga till grund för beslut. 

Först och främst, när man pratar om att arbeta datadrivet så låter det ju ibland rätt flummigt, varför blir det så?

»När jag hör någon använda termer som ›digitala verktyg‹, ›digitalisering‹ och ›att jobba datadrivet‹ kan det vara svårt för min hjärna att förstå vad personen egentligen vill säga. Jag tror att fler känner som jag: ›Vad betyder det här egentligen?‹ När man pratar om digitala verktyg i den allmänna diskussionen på exempelvis LinkedIn så förs diskussionen ofta på en abstrakt nivå och många är rädda att erkänna att de inte riktigt förstår. Och då blir det aldrig riktigt konkret.«

Hur är tänket runt Weekli – ­konkret?

»Det är en medarbetarundersökning som pulsvis varje vecka skickar ut frågor till medarbetarna i organisationen. Det tar en minut att svara och det ger en mängd data som kan användas av chefer i en organisation. På ett väldigt överskådligt sätt får man då indikationer och förutsättningar för att jobba med förändringsarbete. Det är kort och gott ett verktyg som mäter den psykosociala arbetsmiljön ur många olika aspekter.«

»Om man mäter en organisation och inte gör något av resultatet, då visar forskning att det har mer negativ effekt än att inte mäta alls.«

Det viktiga är förstås vad man gör med resultatet.

»Man ska inte ställa frågor om man inte är intresserad av svaren. Verkligt engagemang skapas när medarbetare ser att deras input är viktig och respekteras. Det är som i verkliga livet: en närvarande lyssnare ställer följdfrågor och bekräftar med en nick. Ställer jag frågor jag inte är intresserad av och visar med kroppsspråket att jag vill göra något annat – då uppfattas jag som arrogant, du tappar respekten och känner dig oviktig. Det är precis den situationen som kan uppstå om jag som ledare inte bemöter det jag får reda på i Weekli. Om man mäter en organisation och inte gör något av resultatet, då visar forskning att det har mer negativ effekt än om man inte skulle mäta alls. Det är logiskt.«

Hur ger datadriven organisationsutveckling affärsmässiga fördelar?

»Det skapar helt nya möjligheter till överblick över arbetsmiljön och medarbetarnas upplevelse av den. Utifrån insamlade data kan man arbeta med utvecklande åtgärder som involverar och bygger engagemang och som i en förlängning ger förutsättningar för ett bättre ­resultat.« 

Text: Tommy Jeppsson
Foto: Ingemar Lindewall

Publicerad: onsdag 29 april, 2020