Johan Segergren och Zorica Bodiroza.

FRÅGA FORSKAREN!

Skapa handlingsutrymme – och nå målen

Tillitsbaserad organisering och ledning är något vi pratar mycket om i dag. I detta spännande och aktuella gör vi en djupdykning ner i ämnet tillsammans med Louise Bringselius.

Vi får ta del av Louise insikter om vilka de sju vägledande principerna är för att bygga och skapa tillit på arbetsplatser. Hon beskriver hur denna »ledningsfilosofi« utgår från relationer, styrning och struktur som fungerar i samklang och inte var och en för sig. Utgångspunkten är samskapad styrning och ett stödjande bottom-up förhållningssätt i syfte att skapa de bästa förutsättningar för kärnuppdraget i verksamheten. Hur skapar vi handlingsutrymme och handlingsförmåga för våra medarbetare så att de kan möta kunders/brukares behov och uppfylla verksamhetens övergripande syfte och mål. Vidare berättar Louise hur man praktiskt skapar och utvecklar ett tillitsbaserat ledarskap i praktiken och de tre nyckelroller som sammanfattar ett tillitsbaserad chefskap.

louise bringselius

Om Louise Bringselius

Louise Bringselius är filosofie doktor, docent och organisationsforskare vid Lunds universitet, med särskild inriktning mot offentlig sektor. Hennes forskning sträcker sig över 20 år och berör ämnen som organisationsförändring, kultur, ledarskap, styrning, tillsyn – samt i dag framför allt tillit och tillitsbaserad styrning. År 2017–2019 var hon forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen. Hon har även varit marknadschef på ett IT-bolag samt strateg i den centrala HR-ledningsgruppen vid en av Sveriges större regioner. Hon är också aktiv som debattör och krönikör. I juni 2021 släpps hennes nya bok om tillitsbaserat ledarskap.

Lyssna här:

Publicerad: fredag 19 februari, 2021