Relationer

Japan utser ensamhetsminister

Nu sjösätts en nationell plan för att skapa sociala band.

Coronapandemin har gått hårt åt samhället. Inte minst har den lämnat spår efter sig i form av stress och isolering. Den globala kostnaden för psykisk ohälsa räknat i förlorad produktivitet, frånvaro och personalomsättning uppskattas till cirka 2,5 miljarder dollar per år, enligt World Economic Forum.

Enligt en ny studie uppger hälften av alla arbetande globalt att de upplevt ökad ångest på grund av osäkerhet runt arbetet och 55 procent har känt stress på grund av förändringar i arbetsrutiner och organisation. Och hela 49 procent känner sig ensamma eller isolerade.

Den plågsamma ensamheten har fått många länder att agera. I Japan har man utsett en minister för ensamhet. Tetsushi Sakamoto kommer att ansvara för att ta fram en plan för att stimulera sociala band mellan människor. Det kan behövas – 16 procent av alla japaner över 60 år säger att de inte har någon att vända sig till om de skulle få problem. 

Publicerad: fredag 30 april, 2021