COACH

Den inre kompassen

Självledarskap får oss att fatta bättre beslut i grupp – och skapar meningsfullare relationer visar ny undersökning från Karolinska Institutet.

Någon gång varje årtionde kommer ett begrepp som förändrar våra yrkesliv. 2021 är det självledarskap. Frågan är då: Behövs chefer om alla anställda blir sina egna ledare?

»Chefer kommer alltid vara viktiga för att sätta mål, prioriteringar och hålla teamets riktning«, säger Malin Rapp, föreläsare och ledarutvecklare på utbildningsföretaget Self Leaders. Men det är viktigt att även chefen arbetar med sitt självledarskap. Det kan vara svårt att skapa förutsättningar för det om man inte har en egen tydlighet och trygghet i sig själv. 

Tillsammans med Karolinska Institutet har Self Leaders tagit fram en studie om självledarskap. Forskningen pekar på att det inte bara får oss att må bättre – vi fungerar även bättre i grupp och fattar mer välgrundade beslut.

»Det handlar framförallt om att agera utifrån sina värderingar och styrkor för att bäst bidra i det sammanhang man befinner sig i. Självledarskap är att jobba med sin inre kompass och sina personliga drivkrafter. När trivs du som bäst? Vad väcker ditt engagemang och vad ger dig mening? Fundera på dina styrkor, vad du ofta får uppskattning för och hur du kan använda dem för att bidra till de gemensamma målen.«

Man ska bli en bra chef för sig själv?

»Exakt. Vet du vilka värderingar som är viktigast för dig kan du luta dig mot det. I jobbet kanske du exempelvis tycker det är viktigare att vara öppen med att du inte vet svaret än att ge ett svar fast du inte har full koll. Självledarskap handlar både om att själv våga och kunna prioritera när olika perspektiv står mot varandra.«

»En vanlig missuppfattning är att självledarskap handlar om en individuell resa och ett självförverkligande…«

Malin Rapps egen karriär inleddes som professionell extremidrottare med en VM-titel i snowkite. En olycka avbröt karriären och hon tvingades omprioritera livet.

»Jag tappade inte bara min passion, utan även min riktning i livet. Vad är egentligen viktigt för mig? Hur ska jag applicera mina förmågor och drivkrafter i arbetslivet? Vad vill jag bidra till? Att tydliggöra de frågorna är grunden i självledarskap.«

Livsomställningen fick henne att studera kognitiv neurovetenskap, psykologi och beteendeförändring. Hon började jobba med forskning inom ledarskap och motivation. Sedan 2017 är hon anställd på Self Leaders som hjälper organisationer att skapa mer hållbara och ansvarstagande kulturer genom självledarskap. Senaste åren har hon föreläst överallt från Harvard till Spotify.

»En vanlig missuppfattning är att självledarskap handlar om en individuell resa och ett självförverkligande, men det är mer än något annat ett sätt att utveckla sin relation till andra. Vi måste börja förstå oss själva först, få syn på våra mindre smickrande sidor, våra så kallade skugg­sidor, för att utvecklas.«

Kan självledarskap hjälpa även i privatlivet?

»Ja, det vi såg i studien att de som utvecklade sitt självledarskap fick bättre förmåga att sätta gränser mellan jobb och fritid, men också i relationer. De gavs verktyg att vara mer sårbara i relation till andra och i förlängningen fick de mer meningsfulla relationer i livet.« 

Text: Victor Johansson
Foto: Mikael Sjöberg

Publicerad: tisdag 25 maj, 2021

Malin Rapp

Ålder: 32 år.

Bor: Stockholm och Åre.

Bakgrund: Efter en akademisk utbildning i kognitiv neurovetenskap, positiv psykologi och beteendeförändring började hon jobba med forskning inom ledarskap och kultur. Tillsammans med kollegorna på Self Leaders hjälper de organisationer att skapa mer hållbara och ansvarstagande kulturer genom självledarskap.

Malins råd för att utveckla självledarskap:

Identifiera dina drivkrafter. Fundera över när du trivs som bäst, vad du behöver för att må bra, vad väcker ditt engagemang och vad får dig att känna mening? Att utrycka dessa till sina kollegor ökar öppenhet och tillit i gruppen.

Visa uppskattning utifrån ett styrperspektiv. Ge feedback på varandras styrkor och beskriv vilka positiva effekter ni ser. Ge konkret förslag på hur dessa kan användas mer. Det ger motivation och utveckling i gruppen.

Aktivt lyssnande. Träna på att lyssna bortom det du redan vet för att söka nya perspektiv och förståelse hos den du lyssnar till. Visa din närvaro genom att sätta på kameran och undvik multitasking. Det kommer öka känslan av tillhörighet och förståelse för varandra.

Våga växa och utmanas. Fundera på vad du vill utvecklas inom. Be om feedback från kollegor, fokusera på vad du kan göra för att växa i en riktning som gynnar både dig och organisationen.

Ta ansvar för din situation. Acceptera det som är och ta ansvar för det du kan påverka. Bestäm dig för vilken energi som du vill sprida till personerna i din närhet. Be om stöd om du har svårt att nå dina mål.

Påminn om syftet. Koppla upp er till den gemensamma riktningen som teamet och organisationen. Vad är ditt och teamets bidrag till helheten, varför gör ni det ni gör? Det ökar känslan av mening och har en direkt påverkan på vår engagemang.