Det är bara fyra procent av HR-cheferna i Sveriges största bolag som har eller har haft en plats i en stor bolagsstyrelse. Det är dags för en förändring tycker Lena Bjurner, Andrew Suneson Meiling, vd på MERIT 500, och Carl Schander, vd för Exparang, som står bakom undersökningen.

COACH

Nu måste HR ta plats i styrelser!

HR är ofta en outnyttjad resurs i styrelsearbetet. Endast 4 procent av storbolagens HR-direktörer sitter i bolagsstyrelser, slår en ny undersökning fast. Dags att vakna!

 Av Sveriges mäktigaste HR-chefer sitter bara 4 procent i en styrelse. Det visar en ny undersökning från HR-techbolaget Exparang och MERIT500, vars databas över befattningshavare är Nordens största. Lena Bjurner, vd och generalsekreterare på Sveriges HR Förening och samarbetspartner med rapportförfattarna, är inte förvånad över siffran.

»Det var lika lågt som jag trodde, men den fakta och analys som Exparang och MERIT500 tagit fram gör det möjligt att sprida kunskapen och agera på problemet«, säger Lena Bjurner som själv har lång erfarenhet av HR och senast kommer från rollen som HR- och hållbarhetsdirektör på Scandic Hotels-gruppen.

HR är med i ledningen – varför är styrelsen så viktig?

»Alla organisationer sitter med komplexa frågor i dag, ofta handlar de om digitaliseringen och mycket däri ligger på HR:s bord – vilken kompetens har vi, hur utvecklar vi medarbetarna, hur kan framtidens arbete gå i linje med hälsa och välmående? Hela samhället befinner sig i en gigantisk omställning, och det är resursslöseri att HR, som har en unik inblick i verksamheterna, inte utnyttjas bättre. Ledningsgrupperna får varken rätt stöd eller rätt frågor från sina styrelser, och det tror jag skulle ändras om HR satt med. HR har ett helikopterperspektiv på alla delar i ett företag och kan därmed ge värdefull input.«

Och varför gör de inte redan det?

»Två huvudsakliga anledningar: styrelsens komposition har generellt inte ändrats så mycket de senaste åren och har heller inte hängt med när HR utvecklats till en allt viktigare strategisk och affärskritisk funktion.«

»Hela samhället befinner sig i en gigantisk omställning, och det är resursslöseri att HR, som har en unik inblick i verksamheterna, inte utnyttjas bättre.«

Carl Schander, vd för Exparang, håller med och tycker att det är dags för svenska styrelser att vakna. 

»HR-ledares kompetens efterfrågas i allt högre utsträckning internationellt, inte minst av amerikanska bolagsstyrelser. Vår studie visar att det i svenska storbolag finns mer än 400 kvinnliga HR-chefer som står redo att tillföra både kompetens och mångfald till styrelserummet«, säger han. 

Andrew Suneson Meiling, vd på MERIT500, lyfter även vikten av data för att föra fram frågan om jämställdhet.

»77 procent av HR-cheferna råkar dessutom vara kvinnor. Argumentet att det saknas kvinnliga styrelsekandidater stämmer helt enkelt inte.«

Så vad kan Sveriges HR Förening göra?

»Vi vet hur många duktiga HR-personer som det finns i vårt nätverk inom Sveriges HR Förening. Vi vill vara med och driva den här förändringen tillsammans med dem«, ­säger Lena Bjurner. 

Text: Mari Janson
Foto: Peter Cederling

Publicerad: onsdag 9 juni, 2021

I mitten av maj intervjuades Lena Bjurner av Dagens industri om undersökningen. Här är några av hundratals reaktioner på LinkedIn.

»Blev förvånad över dessa siffror! ­Företag behöver vakna och inse värdet av strategisk HR.«

»Tack för att ni belyser denna outnyttjade potential.«

»Jätteviktigt! Upplever att HR är inte alltid med och påverkar.«

»Det innebär stora konkurrens­fördelar att ha kompetens om organisationens viktigaste tillgång – medarbetarna.«

»HR-kompetens är helt avgörande för bolag som vill vara framgångsrika.«