Varför brinner så få medarbetare för sina organisationer? Angela Nihlén på Culture by Design har identifierat två viktiga steg mot en bra kultur.

Tänkvärt!

Kulturglappet!

Vad ledningen vill och vad medarbetarna upplever är inte alltid samma sak. Det uppstår ett glapp som måste överbryggas för att alla ska känna engagemang och delaktighet i organisationens mål.

Kultur är så mycket mer än pingisbord, julklappar och flotta konferenser – och så mycket mer än de där värdeorden som avhandlas på samma konferens.

»Företagskultur är ju ett flummigt begrepp«, säger Angela Nihlén. »Kulturen är allt och samtidigt inget – och just därför kan det vara svårt att ringa in den.«

Som organisationsutvecklare och medgrundare av Culture by Design ser Angela Nihlén ofta hur ledningsgrupper tror att det räcker att ta fram en lista på värdeord.  

»Värderingarna är det önskade beteendet. Kulturen är det faktiska beteendet, det som påverkar vad medarbetarna känner och upplever på jobbet. Och däremellan ser vi ofta ett jättestort glapp.«

Melissa Daimler, som lett organisationsutvecklingen på stora bolag som Adobe, Twitter och Wework, skriver om just det glappet i Harvard Business Review:

»Bra organisationer och ledare vet att kultur är svåra grejer. Kultur tar tid att definiera. Det krävs arbete för att förändra. Ändå, om man lägger tid på att 1) verkligen förstå vilka beteenden man förväntar sig i hela organisationen, 2) identifiera de system och processer som underlättar dessa beteenden och 3) utforma ­metoder som hjälper medarbetare och organisationen att bli bättre, då kan man överbrygga kulturglappet och behålla sina bästa talanger.«

 »Transparens är viktigt för att bygga tillit. Alla framgångsrika företagskulturer bygger på tillit. Våga utmana graden av transparens.«

När det gäller att stärka företagskulturen är både Melissa Daimler och Angela Nihlén övertygade om att en sak är viktigare än alla andra: lev som du lär.

»Säger man som vd att balansen mellan arbete och privatliv är viktig ska man inte skicka mejl under helgen eller sitta kvar sent på jobbet«, säger Angela Nihlén.

Hon berättar om chefen som uttalat ville ha »högt i tak« men som bemötte saklig feedback med ett »jag blir väldigt ledsen av den här informationen« och om chefer som knappt tror på sina egna värdeord.

»På företag som verkligen lyckas med kulturen står ledningen bakom värderingarna fullt ut. Där har man även sett till att ha arbetssätt som möjliggör för medarbetarna att leva värderingarna som blir en del av vardagen. De blir inget som medarbetarna lär sig utantill utan ­något de upplever varje dag. De blir ord som de själva använder för att beskriva sin arbetsplats för andra. Det är ­employer branding!«, säger ­Angela Nihlén.

Två viktiga steg mot en stark kultur är också att ge ledarna rätt förutsättningar för att leda – tiden, stödet och verktygen – och ökad transparens.

»Transparens är viktigt för att bygga tillit. Alla framgångsrika före­tagskulturer bygger på tillit. Våga utmana graden av transparens. Det kan handla om att vara öppen med att man inte har alla svar, kanske bjuda in medarbetare till ledningsmöten, och våga kommunicera utmaningar. Det handlar även om att involvera medarbetarna i beslut som berör dem«, säger Angela Nihlén och fortsätter:

»Samtidigt finns en risk att drabbas av konsensussjukan, men rent generellt behöver organisationer bli bättre på att involvera medarbetarna mer och tidigare. Just möjligheten till att påverka sitt eget arbete är en faktor som man i dag vet ökar engagemanget, och det behövs. Gallups senaste undersökning visar att endast 14 procent av svenskarna känner sig aktivt engagerade i sitt jobb.« 

Text: Mari Janson

Publicerad: måndag 21 juni, 2021