Karriär

Miljön viktigast

Lönen är inte allt. Men hur lockar man då talangerna?

I orostider så brukar alltid mjuka värden premieras. Så också i en alldeles ny rapport från Ranstad, Randstad Employer Brand Research 2021. Den är baserad på drygt 4 700 personer intervjuade i Sverige, som anser att arbetsmiljön faktiskt är det allra viktigaste när man väljer arbetsgivare.

5 TOPPKRITERIER

1. Arbetsmiljön
66 procent tycker att en trevlig och bra arbetsmiljö är bland det viktigaste för att tacka ja till ett nytt jobb. 

2. Arbetsuppgifterna
Spännande arbetsuppgifter hamnar också högt på listan – 60 procent prioriterar det.

3. Balans jobb och fritid.
58 procent vill ha vettiga arbetsförhållanden och -tider. Jobbet är inte allt.

4. Trygghet
Drygt hälften, 56 procent, vill ha anställningstrygghet när de väljer arbetsgivare.

5. Lön och förmåner
Bara 54 procent sätter lönen som ett av de viktigaste skälen.

Publicerad: torsdag 22 juli, 2021