Författaren Ali Alabdallah kom till Sverige från Syrien 2013. Nu vill han slå ett slag för att svenskar ska bli bättre på kulturell kompetens.

Rättvisa

Lönande mångfald

Integration är inte en enkelriktad resa. Författaren Ali Alabdallah tycker att infödda svenskar borde bli bättre på att förstå världen.

I Ali Alabdallahs senaste bok ges en rad konkreta exempel på att det kan vara lönsamt att vara öppen för etnisk och kulturell mångfald.

»Man brukar tjata på alla som kommer hit och säga att de måste lära sig de sociala koderna. De svenska koderna. Jag skulle vilja vända på det och säga: Mångfald kräver att också svenskar skaffar lite kunskap om världen.«

Ali Alabdallah kom till Sverige 2013 från Syrien, där han arbetade som journalist och översättare för den syriska televisionen. Han gav ut tre böcker i hemlandet och i Sverige har det hittills blivit två. Hans arbete med arbetsmarknadsfrågor ledde 2018 till att han belönades med Diversity Index Award 2018.

Den senaste boken heter Mångkultur i din jobbkultur – en vägledning för framgång.

Den ger konkreta tips till arbetsgivare och HR på hur man lyckas med en mer inkluderande rekrytering. 

»I Sverige bor människor från mer än 150 olika länder. Då krävs att alla – chefer och HR – är öppna för att inkludera människor som har kommit hit, och som representerar olika kulturer och värderingar. Jag menar inte att Sverige är dåligt på mångfald. Sverige är bra på mångfald men kan bli ännu bättre.«

»Många svenskar har ingen kulturell kompetens. Jag tycker att man borde ha lite koll på den största minoriteten som bor i Sverige…«

Ali menar att bristerna handlar om osäkerhet hos arbetsgivare. Och kanske en sak till…

»De vet inte hur man gör en inkluderande rekrytering. När man går igenom kandidater finns risk att man bedömer dem utifrån namn. I Sverige är man är priviligierad som vit. Man är född här och har ett svenskt namn. Har man ett utländskt namn, särskilt ett afrikanskt eller arabiskt, är fördomarna väldigt starka hos HR och chefer«, menar Ali.

I dag är integration en av de stora politiska frågorna. Ali Alabdallah menar att integration inte är en enkelriktad resa. 

»Man brukar tjata på alla som kommer hit att de måste lära sig de sociala koderna. De svenska koderna. Men jag vill vända på det och säga: Mångfald kräver kunskap om världen. Ett exempel: Det arabiska språket använder ibland starka ord. De som träffat syrier som kommit hit förstår det här men många svenskar vet inte detta. De har ingen kulturell kompetens. Jag tycker man borde ha lite koll på den största minoriteten som bor i Sverige. De representerar världen.«

Likaså tycker han att kraven på kunskaper i det svenska språket kan vara högt ställda.

»Många chefer anställer inte personer som inte kan flytande svenska. Men språket kan utvecklas på arbetsplatsen. På vissa arbetsplatser krävs flytande svenska, på andra krävs det inte. Man borde vara mer tolerant och i stället se vinsten av mångfald. Arbetsgivare i Sverige ignorerar flerspråkiga personer som de kan ha nytta av. Det andra språket kan öppna nya marknader där man når nya kunder som kan ge ökad försäljning. Med mångfald kommer nya idéer, tankar och kreativitet som kan leda till lönsamhet.«     

Text: Tommy Jeppsson
Foto: Peter Westrup

Publicerad: tisdag 24 augusti, 2021

Ali Alabdallah

Gör: Författare och konsult specificerad på arbetsmarknadsfrågor och inkluderande rekrytering.

Bor: Malmö.

Dold talang: Förverkliga tankar och lätt att nätverka.

Tränar: Gym och långa promenader.

Första jobbet: Frilansjournalist i Sverige.

Bästa egenskap: Nyfikenhet och omtänksamhet.