Maria Ergul

COACH

»Människor måste få prata om hur de mår på arbetsplatsen«

Fallen av akut stress och utmattningssyndrom bara ökar. HR-profilen Maria Ergül är aktuell med boken Vägra väggen, om hur man skapar ett hållbart arbetsliv trots ökad press i samhället. Prehab i stället för rehab!

Jag har nog aldrig varit på en arbetsplats som inte lyfter vikten av hållbarhet i fina Powerpointspresentationer. Men sedan är det många som går vilse när planerna ska omsättas i praktiken. Det är en utmaning att ›walk the talk‹, men det går att förena framgångsrikt företagande och mänsklig hållbarhet.«

Maria Ergül är HR-chefen som ­efter att själv ha kraschat, efter år av överpresterande, startade den ideella organisationen Vägra väggen. Nu jobbar hon som HR-chef och utbildar om hur farlig stress kan förebyggas. Dessutom släpptes hennes bok Vägra väggen – facit till hållbara medarbetare i våras.

Maria Ergül skriver i boken att 2010–2017 ökade långtidssjukskrivningarna på grund av stressrelaterad ohälsa med hela 359 procent – varav 80 procent är kvinnor. Ökade krav på jobbet och privat, slimmade orga­nisationer och att diagnosen antagits som sjukdom kan vara några av skälen. Hon framhåller också att det är chefernas ansvar att upptäcka ­signalerna. 

»Det är ett stort ansvar. Och svårt. Det börjar med att förstå relationen mellan krav och resurser, både på organisations- och individnivå. Cheferna måste också få tid att vara ­ledare och hinna utbilda sig för att hitta en bra balans.«

Maria förtydligar:

»På alla arbetsplatser finns det de som presterar över förväntan eller under förväntan. Och många chefer är fega, i stället för att angripa problemet flyttar de arbetsuppgifter från de underpresterande till de överpresterande. Och läget blir ännu värre, både för den som jobbar tills den går sönder och för den som är under­stimulerad och missnöjd. Det ser jag som ett akut problem.«

»Det är jättelätt som chef och ansvarig att
prata om öppna dörrar och högt i tak, men
då gäller det att dörren också är öppen.«

Alla Marias Ergüls tips har gemensamt att de inte kostar något. Hon tycker att för mycket pengar läggs på externa tjänster.

»En medarbetare kan sitta i 200 samtal med företagshälsovården och prata om sin stress, men det hjälper inte när jobbsituationen är densamma. Det billigaste sättet är att lyssna på medarbetarna. Därtill skapa ett tillåtande klimat. Det är lätt som chef och ansvarig att prata om öppna dörrar och högt i tak, men då gäller det att dörren också är öppen. Människor måste få prata om hur de mår och våga göra det.«

Prehab i stället för rehab är Marias melodi och alla arbetsgivare borde införa återhämtning på arbetstid. 

»Det tar lång tid att utveckla utmattningssyndrom, så det finns gott om tid att bromsa för både chef och medarbetare. När man väl har gått in i väggen är det mycket svårare och kostsammare. Och ingen är immun mot det.« 

Text: Mari Janson
Foto: Linda Eliasson

Publicerad: onsdag 15 september, 2021

Maria Ergül

Gör: Entreprenör, HR-chef och författare.

Bor: Västerås.

Familj: Stor.

Hobby: Fotboll, psykologi och skriva.

Dold talang: Kan läsa av människor.

Aktuell: Med boken Vägra väggen – Facit till hållbara medarbetare och sin digitala kommunikationskanal Vägra väggen.

Maria Ergul