Amanda Lundeteg och Carina Malmgren Heander, styrelseordförande Sveriges HR Förening, och juryordförande för Kerstin Hesselgren-priset.

HR Galan

Amanda Lundeteg tilldelas Kerstin Hesselgren-priset 2021

Amanda Lundeteg har utsetts till årets pristagare av Kerstin Hesselgren-priset. Priset delas årligen ut av Sveriges HR Förening till en förebild som med ett långsiktigt engagemang sätter fokus på jämlikhet och medmänsklighet på våra arbetsplatser och i vårt samhälle – och vars handlingar drivs av civilkurage, mod och frispråkighet.

Precis som Kerstin Hesselgren gjorde så arbetar Amanda Lundeteg aktivt inom jämställdhetsfrågor. Genom stiftelsen AllBright verkar hon för mångfald i Sveriges näringsliv. I snart 10 år har hon sett till att frågan ständigt är på bordet, såväl i företagen som i samhällsdebatten, genom statistik och fakta för hur verkligheten ser ut när det kommer till jämlikhet i ledning och styrelse inom svenskt näringsliv. 

»Jag är enormt stolt över att få motta detta hedrande och generösa pris för mitt arbete på Allbright. Det ger även energi till mina kollegor som arbetar idogt för ett inkluderande arbetsliv fritt från diskriminering. Kerstin Hesselgren krossade flera glastak, bland annat genom att vara den första kvinnan i riksdagens första kammare. På Allbright fortsätter vi arbetet i Hesselgrens anda, fler kvinnor och minoriteter ska ta plats runt beslutbordet«, säger Amanda Lundeteg, vd på stiftelsen AllBright. 

»Det är med glädje som vi delar ut Kerstin Hesselgren-priset till Amanda Lundeteg som med stort engagemang driver dessa frågor. På kreativa sätt har Amanda inte bara tydliggjort utmaningar utan också skapat uppmärksamhet och engagemang kring lösningar, som gett tydliga resultat«, säger Carina Malmgren Heander, styrelseordförande Sveriges HR Förening och juryordförande för Kerstin Hesselgren-priset. 

»På Allbright fortsätter vi arbetet i Kerstin Hesselgrens anda, fler kvinnor och minoriteter ska ta plats runt beslutbordet.«

Kerstin var först

Priset är instiftat av Sveriges HR Förening till minne av Kerstin Hesselgren. Hon var en modig pionjär som brann för personalens rättigheter. Hon såg tidigt behovet av utveckling, utbildning och erfarenhetsutbyte. År 1921 valdes hon in som första kvinna i första kammaren i Sveriges riksdag. Där arbetade Kerstin Hesselgren bland annat för kvinnors rätt till statliga tjänster och lika lön för kvinnor och män. Samma år grundade Kerstin föreningen Socialarbetare inom industri och affärsvärld, nuvarande Sveriges HR Förening. 

»Kerstin är en stor inspirationskälla. Hennes engagemang i många viktiga frågor är fortfarande högst aktuella än i dag, 100 år senare. Som jämlikhet och rättvisa. Och vikten av att sätta människan i fokus när vi ska hitta rätt anpassning i arbetslivet mellan människa och maskin. Då var det maskinerna i industrin, i dag tänker vi på digitalisering och AI«, säger Lena Bjurner, generalsekreterare, Sveriges HR Förening. 

Kerstin Hesselgren-priset har delats av Sveriges HR Förenings styrelse sedan 2019 och har tidigare gått till advokaten Anne Ramberg och därefter till riksdagsledamoten Barbro Westerholm. Pristagaren erhåller ett livslångt hedersmedlemskap i Sveriges HR Förening samt en summa om 10 000 kronor att skänka till en ideell organisation som pristagaren själv väljer. 

»Jag vill skänka de 10 000 kronorna till Svenska Afghanistankommittén som stöttar de mest utsatta i ett av världens farligaste länder. Deras arbete ger kvinnor, barn, internflyktingar och personer med funktionsvariationer möjligheten till ett bättre liv«, säger Amanda Lundeteg, vd på stiftelsen AllBright. 

För mer information: Sveriges HR Förening, Elin Widmark, Kommunikation- och marknadsansvarig, elin.widmark@sverigeshrforening.se, 070-115 89 19

Publicerad: torsdag 21 oktober, 2021