Lena Bjurner, generalsekreterare på Sveriges HR Förening.

Krönika

Vissa talar om mångfald och inkludering som fan läser bibeln*

Jag blev otroligt förvånad när en av Sveriges mest respekterade tidningar i sin ledare skrev om mångfald och inkludering som något som kommer att rasera svenskt näringsliv. Kortfattat menar de att organisationer kommer att anställa mindre kompetenta personer, att meritokratin är hotad och att summan av kardemumman är ett sämre resultat för organisationer och samhälle. 

Det finns forskning som visar att mångfald i en inkluderande ­kultur gynnar innovation, affären och därmed resultatet. Det är inget hokuspokus utan kallas kollektiv intelligens. När vi får fler perspektiv att med hjälp av en psykologisk trygg kultur samarbeta blir vi kollektivt mer intelligenta och skapar ett bättre resultat. 

 Att tro att det finns en motsättning mellan att hitta den bästa kandidaten och att verka för mångfald är inskränkt på ett förskräckande sätt. Vid rekrytering behöver man tänka till på vilka som är de kritiska kriterierna för rollen, anstränga sig för att attrahera och leta brett. Att ha krav på mångfald bland sina slutkandidater är ett sunt sätt att säkerställa att man verkligen har ansträngt sig genom processen samt utformat den evidensbaserat för att minska risken för att beslut tas baserat på medvetna eller omedvetna fördomar. Man väljer sedan den person som bäst passar rollen och gruppen så att bästa ­resultatet kan nås.  

»Låt oss vara kloka. Inte göra oss medvetet dumma och polarisera den här ­frågan.«

Demografin, med allt färre i arbetsför ålder, och digitaliseringen, som kräver kompetenser som alla organisationer slåss om, gör att de som fattar värdet av mångfald och inkludering kommer att ha bra förutsättningar att lösa sina kompetensutmaningar framåt. 

De som inte fattar kommer att stå inför stora problem.  

Låt oss vara kloka. Inte göra oss medvetet dumma och polarisera den här frågan. 

Vi behöver lösa detta med allas inkludering – för samhällets, organisationens och individens bästa. 

Genom Kerstin Hesselgren-priset lyfter Sveriges HR Förening förebilder som driver arbetsplatsers viktiga frågor. I kommande nummer av HR People går det att läsa mer om årets Kerstin Hesselgren-pristagare – Amanda Lundeteg. Amanda och Allbright har verkligen stått upp för värdet av mångfald och inkludering.

Lena Bjurner, generalsekreterare
Sveriges HR Förening

* Genom att med­vetet misstolka eller snedvrida något för att passa sitt eget mål eller synsätt.

Publicerad: måndag 22 november, 2021