Johan Segergren och Zorica Bodiroza.

FRÅGA FORSKAREN!

Ohövliga beteenden på våra arbetsplatser

Kristoffer Holm är forskare på centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering vid Malmö Universitet. 2019 fick han Årets HR-forskningspris.* Här möter vi honom i ett samtal om ohövlighet.

I detta spännande avsnitt av Fråga Forskaren belyses sambandet mellan god arbetsmiljö och högre prestation hos medarbetare samt organisationers förmåga att kunna attrahera och behålla dem. Frågor om hälsa, välmående, säkerhet är viktiga för verksamhetens produktivitet, tillväxt och lönsamhet. Ulricas forskning visar att frågorna bör adresseras i styrelserummen i större utsträckning. Vilken kompetens behöver tillföras till styrelserna för att få upp dessa frågor på agendan? Hur bedrivs frågorna på ett proaktivt sätt med tydlig riktning och uppföljning? Hur går man från ord till handling när det gäller att skapa förutsättningar att utveckla ett hållbart arbetsliv? Det är områden som berörs i detta avsnitt.

*Sveriges HR Förening, IPF, CGHRM och Studentlitteratur står bakom utmärkselen.

Lyssna här:

Publicerad: söndag 5 december, 2021
Kristoffer Holm
Kristoffer Holm