Hanna Moisander, Emelie Meurk Demerud och Sara Almgren vill öka den kvinnliga närvaron i styrelser med ett nytt program.

Utbildning

Driver utvecklingen

Tre techentreprenörer har startat ett program för ökad mångfald i svenska styrelser.

Det behövs fler kvinnor i svenska ­styrelser – och nu finns ett program som ska åtgärda problemet. Deb står för diverse executive boards och har startats av Hanna Moisander, Sara Almgren och Emelie ­Meurk Demerud – tre techentreprenörer som delade samma frustration över att utvecklingen på området går för långsamt.

»Om man kollar bolag och lönsamhet så ser man att det finns en korrelation mellan mångfald och lönsamhet«, säger Hanna Moisander som menar att det inte bara handlar om att styrelserna skulle må bra av fler kvinnor:

»För att kunna ta bättre och mer innovativa beslut behöver man ha en icke homogen grupp. Kön är bara en av de aspekterna. Sedan är det också så att den tilltänkta kunden bör finnas representerad. I många bolag är ju hälften av kunderna och användarna kvinnor. Om man inte har representation från hälften av de tilltänkta kunderna och användarna kan man inte fatta de bästa besluten för ett bra resultat.«

Styrelseprogrammet Deb släpper sin första deltagarkull nu i vinter. 

»Innehållet är utformat utifrån de behov som finns för framtidens styrelseledamöter. Vi har som ambition att matcha våra programdeltagare med relevanta styrelser och bolag för att få ut dem adjungerade eller på riktiga uppdrag. Det gör vi för att sänka tröskeln för dem när de ska ut i det riktiga styrelselivet.«

Hur har det gått för dem som har gått i ert första program?

 »Vårt mål är att deltagarna efter ett år ska bli ordinarie ledamöter och väldigt många har fått förlängda uppdrag och andra har tagit tjänster inom bolaget. Så för många har det inneburit en skjuts i karriären. Det är vi väldigt nöjda med.«

Vad kostar programmet?

»Förra omgången kostade det 18 000 kronor med ett verkligt värde om 65 000 kronor. Vi vill att det ska vara tillgängligt även för dem som inte har finansiella muskler eller ett bolag i ryggen.«

Publicerad: måndag 20 december, 2021

Just nu i sverige!

20 procent av (169 751) svenska styrelseplatser är tillsatta med kvinnor.

97 procent av svenska företag har minst en kvinna i styrelsen.

13 procent av svenska företag har en kvinnlig vd.

Källa: Almi