Katarina Blom har skrivit boken Tillsammanseffekten, hur våra sociala band på arbetsplatsen påverkar prestationen.

Arbetsmiljö

Socialt spel

För att skapa psykologisk trygghet på arbetsplatsen måste vi sänka garden och reducera intern konkurrens.

Vill du bli starkare, snabbare, lugnare, mer effektiv – och ­lyckligare? Visst, lycka till, men den viktigaste faktorn för vårt välbefinnande är goda relationer. Familj, grannar, vänner – eller kollegor. Detta vet ­Katarina Blom. Hon är psykolog och författare och kommer nu med sin andra bok, Tillsammanseffekten, där hon går igenom egna och andras vetenskapliga rön kring vikten av tillsammansskapande.

»Vi har fått mycket om bakfoten: Hur ska jag göra för att må bra, bli lycklig? Det är en felformulerad fråga och typiskt i vår individcentrerade tid att tro att man själv ska klara av det. Ska vi komma någon vart åt det hållet så är det genom att kroka arm med andra«, säger Katarina Blom.

Som i arbetslivet. Ett meningsfullt sammanhang med goda kollegor, ­eller en stressig plats med stor otrygghet – i värsta fall en direkt skadlig miljö.

»Frågan är om jobbets sociala sammanhang är tryggt eller inte. Vi ska prestera där, men vi gör det i en social kontext som kopplar an till status – och det är otroligt stressande: Får jag vara med i gruppen?«

»Här har HR har en jätteviktig funktion i att skapa en trygg, stärkande social kontext där medarbetares och chefers sociala band stärks. Reducera intern konkurrens och ­social stress över att bara vissa är lyckade. Social orättvisa är vi väldigt känsliga inför.«

»Här har HR har en jätteviktig funktion i att skapa en trygg, stärkande social kontext där medarbetares och chefers sociala band stärks.«

Katarina Blom visar hur ­psykologisk trygghet på arbetet inte är något ­gulligt, utan resultatbefrämjande. 

För att kunskapsarbetet ska blomstra måste också kunskapsarbetet kunna delas, påpekar hon. Underskatta inte hur sociala vi är. Psykologisk trygghet gör oss mer ­effektiva, när vi inte bara jobbar för prestationen utan för att förbättra oss ihop.

En av många intressanta saker som hon pekar på i boken är hur vår självkänsla utgår från relationen till andra: Hur väl passar jag in i den grupp som jag vill tillhöra?

»Den insikten tiltade min uppfattning kring världen. Om lärandet ska vara i fokus måste transparens och trygghet för var och en att kunna sänka garden gälla, att våga dela information. Det råder osäkerhet och förändringar i arbetslivet hela tiden, vi ska vara superinnovativa, men då måste vi skapa sammanhang där vi vågar pröva oss fram.«

Detta ingår i vad som kallas socio-meterteorin. Ungefär som en termo­meter som känner av ens sociala ­status i olika grupper. Vägen framåt är förståelse, bekräftelse, omtanke, känslan av att vara välkommen.

»Motsatsen, mobbning, är vårt dödligaste arbetsmiljöproblem visar forskningen. Social stress är helt ­enkelt hälsofarlig på fysisk nivå. Men även mild mobbning som ohövlighet hörs högt i vår hjärna. Så det minsta vi kan göra är att vara hövliga mot varandra«, säger Katarina Blom.    

Text: Niklas Wahllöf
Foto: Caroline Andersson Renaud

Publicerad: torsdag 10 februari, 2022

Katarina Blom

Bor: Södertälje.
Gör: Leg. psykolog, terapeut, föreläsare och författare. Katarina Blom är även medgrundare till Habitud, Sveriges första psykologiska gym. Hon har gett ut böckerna Lycka på fullt allvar – en introduktion till positiv psykologi (2014) och Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team (2017). Hennes nya bok Tillsammanseffekten ges ut av Bonnier Fakta.