Elisabeth Monrad-Hansen, HR-chef på tv-bolaget Allente, fotograferad på kontoret i Oslo, varifrån hon basar även över den svenska delen.

Så gör vi!

Familjen i främsta rummet

Hur ska man få livsbalansen att fungera för medarbetarna? Elisabeth Monrad-Hansen, HR-chef på tv-bolaget Allente, har infört 100 procent betald föräldraledighet för alla anställda i Sverige.

Just nu skojar många på vår arbetsplats om att de vill skaffa fler barn«, ­säger Elisabeth Monrad-Hansen med ett skratt.

Hon är HR-chef på tv-bolaget ­Allente som nyligen har infört 100 procent betald föräldraledighet för alla sina anställda i Sverige.

»Erfarenheten visar att de med­arbetare som är engagerade i sitt familjeliv även är engagerade på sitt jobb. Säg den medarbetare som inte kommer tillbaka från föräldraledigheten med en helt ny nivå av kreativitet, lösningstänk och förmåga att hålla många bollar i luften. En ordentlig föräldraledighet är en vinn-vinn för samhället, arbetsgivaren och med­arbetaren.«

Allente, som är sammanslagningen av ­Canal Digital och Viasat, har precis som många andra branscher påverkats av kandidatbristen på senare år. Detta är också en av anledningarna till att man valt det spåret man nu gjort.

»Vi har upplevt vissa överraskande turnovers. Tidigare har vi haft en viss översikt över vilka som stått i farozonen för att säga upp sig, men det har ändrat sig under pandemin. Vi ser att fler får frekventa och personliga förfrågningar, så även om en medarbetare inte har varit på aktiv jakt efter ett nytt jobb har deras inboxar fyllts med attraktiva förfrågningar. Ofta har medarbetaren redan bestämt sig när de väl pratar med oss, och beslutet är inte alltid lätt att vända«, säger Elisabeth Monrad-Hansen.

»Få saker i livet är så stora som att få barn, och vi vill göra det möjligt för våra medarbetare att ta ut en ordentlig föräldraledighet.«

Hon har noterat att allt fler värde­sätter andra saker än lön när de ­väljer arbetsgivare. 

»Flexibla tider, förmånlig tjänstepension, ett sunt hållbarhetstänk och möjlighet till vinstdelning kan vara faktorer som spelar in, men vanligast är trots allt att hitta en framtid där en balans mellan arbete och privatliv är möjlig. Få saker i livet är så stora som att få barn, och vi vill göra det möjligt för våra medarbetare att ta ut en ordentlig föräldra­ledighet.«

För att möta utmaningen och skapa fler nöjda medarbetare som ­stannar längre erbjuder Allente sina ­anställda att behålla 100 procent av sin lön vid föräldraledighet i upp till sex månader. Den nya policyn började gälla vid årsskiftet, och på upp till 20 prisbasbelopp (det vill säga upp till en årsinkomst på 952 000 kronor).

 Elisabeth Monrad-Hansen
När Elisabeth Monrad-Hansen började på Allente såg hon till att skaffa sig mandat för att skapa en inkluderande kultur. Ur det föddes en ny föräldra­ledighetspolicy.

»Vi hoppas att vi kan uppnå en bättre jämställdhet genom att erbjuda samma villkor för alla anställda, oavsett hur familjesammansättningen ser ut. Hos oss ska man aldrig förlora pengar på att vara föräldraledig.«

Elisabeth Monrad-Hansen uppger att det nu sker en defini­tionsändring: att återkopplingen man har fått från sina medarbetare på hemmakontoren är att de upplever att det är krävande att skilja ­mellan arbete och fritid. 

»Samtidigt tycker många att hemarbete har bidragit till att förenkla logistiken på hemmaplan. Så jag upplever att vi fortfarande är i en experimentfas utan ett klart svar på vad som är rätt väg att gå. Det vi säkert kan säga är att de sista åren har lyft en del frågor om hur vi tidigare har organiserat vår vardag. Personligen tror jag att det är extremt viktigt att hitta balansen mellan arbete och fritid, även om det innebär olika ­saker för olika personer.«

»Vi hoppas att ­and­ra tar efter, så att en snedfördelad föräldraledighet snart är ett minne blott, och där går vi gärna i främsta ledet.«

Själv började hon jobba på Allente precis innan Canal Digital och Viasat skulle slås samman. Det hon lockades av var möjligheten att vara med på sammanslagningen, bygga en ny kultur och skapa förutsättningar för ett helt nytt bolag att växa fram. 

»Ett av områdena jag lade mycket tid på under anställningsprocessen var mitt handlingsutrymme och villigheten att investera i och skapa en inkluderande kultur – och det fanns det ett brett stöd för.«

Under sin första tid i rollen som HR-chef har Elisabeth Monrad-Hansen som en del i företagets kulturarbete gått igenom alla policyer i Allente. 

Talangjakten. Elisabeth Monrad-Hansen betonar hur viktigt det är att skapa incitament för medarbetarna så att de stannar på arbetsplatsen.

»När vi tog oss en titt på vår föräldraledighetspolicy såg vi snabbt att den kunde bli bättre. Ur ett könsperspektiv säger statistiken att svenska män generellt sett har en högre snittlön än kvinnor. En hypotes är att det påverkar fördelningen av föräldraledighet, eftersom de flesta föräldrar behöver se på totalen av sin ekonomi. Vi började fundera över om vi kunde bidra till att eliminera den diskussionen, och så föddes idén om 100 procents betalning i sex månader.«

Elisabeth Monrad-Hansen poängterar att många betraktar jobbet som ett slags välkommen vuxenvärld för många medarbetare med små barn hemma. 

»Som förälder är ens tid begränsad, och det är fler än en medarbetare som har kommit tillbaka efter föräldraledigheten med ett helt nytt can do- och effektivitetstänk.«

På sikt hoppas hon att Allentes policy kan vara en del av att stärka företaget som långsiktig arbetsgivare. 

»Vi hoppas också att andra tar efter, så att en snedfördelad föräldraledighet snart är ett minne blott, och där går vi gärna i främsta ledet.« 

Text: Henrik Lenngren
Foto: Anki Grøthe

Publicerad: onsdag 6 april, 2022

ELISABETH MONRAD-HANSEN

Bor: I Oslo.

Gör: Chief people officer, Allente.

Bra bok: Factfulness, Hans Rosling och An American Marriage,
Tayari Jones.

Bra tv: Le Bureau och Game of Thrones.

Tränar: Älskar att träna lika mycket som jag älskar att laga god mat och dricka vin.

Första jobbet: Projektledare på Schibsted.

Bästa egenskap: Jag tänker att allt är möjligt, alltid.

Udda intresse: Älskar att organisera lagringsutrymmen, typ bodar och garage. 

Bakgrund: Startade karriären
som projektledare på Schibsted, inom bland annat organisationsutveckling och ledarskaps­utveckling. Specialiserade sig sedan inom HR och tog rollen som HRBP på Telenor, en roll som kvalificerade henne för ­rollen som HR-koncerndirektör i det norska börsnoterade bolaget Cxense (ett bolag som ­Elisabeth var med om att sälja till det ­amerikanska softwarebolaget Piano). Gjorde därefter ett kort inhopp som konsult på PWC ­innan hon tackade ja till ­jobbet som HR-chef på Allente, där hon även sitter med i lednings­gruppen.

Allente

Tv-bolaget Allente bildades i maj 2020 och är en joint venture mellan de satellitdistribuerade betal-tv-delarna av Viasat och Canal Digital. Allente är även en bredbands­leverantör med tjänster som finns att beställa i de flesta svenska stadsnät. Man har huvudkontor i Stockholm och Oslo, men finns även i Danmark och Finland. Totalt har Allente över en miljon kunder i Norden.