Johan Alvehus är docent och jobbar vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet.

FRÅGA FORSKAREN!

Ledarskapets förutsättningar – och värdet av att vara en förebild

Många lyssnare har hört av sig och vill att vi ska belysa ”kollektivt ledarskap” – det har vi givetvis tagit till oss och i detta avsnitt pratar vi med Johan Alvehus.

Det blev ett samtal om kollektivt ledarskap men också om det faktum, att det enligt Johan, inte finns någon tydlig ledarskapsforskning som påvisar att ledarskap har den stora betydelse som det ofta framställs som. Johan beskriver att det är svårt att hitta särskilt tydliga handlingsmönster eller egenskaper som ger upphov till effektivt ledarskap.

Vi pratar också om de specifika förutsättningar gällande styrning och ledning inom starka professions- och kunskapsintensiva organisationer och om Johans senaste studie av tre globala organisationer av denna typ som pekar på tre områden som chefer måste balansera: skapande av legitimitet genom framgång i kärnverksamheten, utövande av balanserad kontroll samt politisk fingertoppskänsla. 

Lyssna här:

AvAvsnittet släpptes 21 april 2022

Publicerad: torsdag 28 april, 2022