NEDSLAG

Orden som förargar

Mikroaggressioner är ett växande arbetsmiljöproblem. Varannan kan till och med tänka sig att säga upp sig från jobbet.

»Var kommer du ifrån?«

Frågan kan tyckas harmlös, beroende på vem den ställs till. Den som har invandrarbakgrund har garanterat ledsnat på att redogöra för sin härkomst för länge sedan. Så till den grad att sådana frågor kan trigga smärtsamma minnen av rasism och utanförskap.

Den här sortens tanklösa, till synes oskyldiga repliker kallas mikroaggressioner. När någon aspekt av ens identitet kommenteras öppet – som sexuell läggning, etnicitet, ålder, kön eller liknande – kan det upplevas som fientligt och diskriminerande. 

Att utsättas för mikroaggressioner kan också vara skadligt. Det säger Hanna Wallensteen, psykolog och föreläsare med expertis inom minoritetsfrågor:

»Risken att drabbas av psykisk och fysisk ohälsa ökar för personer som upplever att de utsätts för negativ stress och kränkningar kopplade till deras identitet – exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, ångest och depressionssjukdomar samt beroendeproblematik.«

Hanna Wallensteen har även lyft ordet »minoritetsstress« i sin verksamhet, senast i en rapport för Länsstyrelsen i Stockholm – ett ord som syftar på den stress som minoriteter upplever inför risken att mötas av diskriminering. Begreppet myntades på 1970-talet av Harvardprofessorn Chester Pierce.

»Risken att drabbas av psykisk och fysisk ohälsa ökar för personer som upplever att de utsätts för negativ stress och kränkningar kopplade till deras identitet.«

»Detta har studerats en längre tid på större populationer och på fler grupper i USA än i Sverige«, säger Hanna Wallensteen.

I USA har också fler studier gjorts om fenomenet i förhållande till arbetsmiljö. En ny undersökning visar att varannan amerikansk arbetare kan tänka sig att säga upp sig på grund av mikroaggressioner. Så hur kan det motverkas? 

I Harvard Business Review-artikeln Recognizing and responding to microaggressions at work tipsar organisationspsykologen Ella F. Washington om hur företagsledare kan agera mot mikroaggressioner. Språklig medvetenhet är första steget, enligt Ella F. Washington. Det vill säga, att förstå hur äldre tiders diskriminerande föreställningar hålls levande genom vardagsord och fraser. Nästa steg är att utarbeta en plan med målet att skapa en »välkomnande, kulturellt kompetent arbetsplats« – något som givetvis gagnar alla.


TYPISKA MIKROAGGRESSIONER

Etnicitet

»Men var kommer du ifrån egentligen

Signalerar att den plats man växte upp på inte räknas som »äkta«, om man ser ut att tillhöra en minoritet.

Ålder

»Wow, du ser inte alls så gammal ut!«

Indikerar att personer i en viss ålder har ett distinkt utseende.

Kön

»Var inte så känslig!«

Väcker gamla fördomar till liv om könsbestämd överkänslighet, om det sägs till en kvinna.


Text: Salka Hallström
Illustration: Maja Norrby

Publicerad: måndag 19 september, 2022

4 STEG: MOTVERKA MIKROAGGRESSIONER PÅ JOBBET

1. Lär dig om mikroaggressioner.

2. Inför nolltolerans för diskriminerande språk.

3. Erbjud utbildning i ämnet.

4. Korrigera medarbetare som begår mikroaggressioner.

Källa: Ella F. Washington, Harvard Business Review