Kvinnor är i regel minst nöjda med sina jobb.

RAPPORT

Den stora flykten

Nöjdhet med arbetsuppgifter, kolleger och 
lön avgör om medarbetaren stannar eller går.

Storskalig personalflykt – »the great resignation« – har pekats ut som en ny, global trend i arbetslivet efter pandemin. Så, hur kan personalförlust undvikas? En rapport från PWC, med över 52 000 medverkande från 44 länder, anger vilka varningssignaler man bör vara uppmärksam på. De medarbetare som funderade på att säga upp sig var också de som var mindre benägna att känna yrkesmässig tillfredsställelse än andra. De hade en starkare känsla av att inte kunna vara sig själva på jobbet, var mindre nöjda med lönen samt kände brist på stöd från medarbetare och ledning. Och det är främst kvinnor som är i riskzonen. De var överlag mindre nöjda med ledning och lön – och samtidigt mindre villiga att be om löneförhöjning eller befordran. 

Av rapporten framgår också vilka trivselfaktorer som är avgörande. Störst betydelse hade lönen, följt av att uppleva arbetet som meningsfullt, kollegialt stöd, möjligheterna till kreativitet och att prestera »över förväntan«.


SKILLNADER I TRIVSEL 

ANSTÄLLD SOM VILL SÄGA UPP SIG

Öra med öronpropp

Upplever jobbet som meningsfullt 44 %

Kan vara sig själv på jobbet 47 %

Nöjd med lönen 38 %

Kollegialt stöd finns 43 %

Lyssnande chef 41 %

ANSTÄLLD SOM INTE VILL SÄGA UPP SIG

samarbete-symbol

Upplever jobbet som meningsfullt 58 %

Kan vara sig själv på jobbet 58 %

Nöjd med lönen 47 %

Kollegialt stöd finns 52 %

Lyssnande chef 48 %

5 TRIVSELFAKTORER

Sedelbunt

Lönen 71 %

Meningsfulla arbetsuppgifter 69 %

Att kunna vara sig själv 66 %

Kolleger som bryr sig 60 %

Kreativa arbetsuppgifter 60 %


Källa: Global Workforce – Hopes and Fears Survey 2022, PWC

Bilder: Shutterstock

Publicerad: onsdag 19 oktober, 2022