Teknik påverkar arbetsmoralen mer än man kan tro. Bild: Shutterstock.

RAPPORT

Tokig på teknik

Stort irritationsmoment på arbetsplatsen. Visste du att var fjärde medarbetare är beredd att säga upp sig på grund av bristfällig teknik.

Teknik skapar alltför ofta frustration. Hur mycket denna frustration går ut över jobbet visar den internationella undersökningen Digital Employee Experience Report 2022 från it-­företaget Ivanti. 49 procent irriterade sig på tekniken på arbetsplatsen och ännu fler, 64 procent, menade att tekniken påverkade arbets­moralen. Var fjärde var beredd att säga upp sig på grund av bristfällig teknik. 

Rapporten innehåller också intressanta data om hybridarbete. ­Endast 13 procent ville arbeta enbart från kontoret, medan 56 procent av cheferna föredrog fysiskt närvarande personal.

Över 10 000 respondenter från åtta länder deltog i undersökningen: USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Holland, Japan, Kina och Australien.

TEKNIKSTRUL I SIFFROR

65 %

 tror att de skulle kunna arbeta mer effektivt om de hade bättre teknik. 

64 %

 ansåg att tekniken hade direkt inverkan på deras arbetsmoral.

49 %

 kände sig frustrerade över tekniken på arbetsplatsen.

42 %

 hade köpt bättre teknik för egna pengar för att kunna jobba mer produktivt. 

26 %

 funderade på att säga upp sig på grund av teknikproblem.

 

Publicerad: onsdag 19 oktober, 2022