Överflödig mötestid kostar 25 000 dollar per år och anställd. Bild: Shutterstock.

ORGANISATION

Pengar i sjön

47 procent vågar inte tacka nej till möten, då de är rädda för att uppröra mötesarrangören.

Vad onödiga möten kan leda till är väl känt. Till exempel sittkramp, psykisk ohälsa och sämre produktivitet. Nu har ett forskarteam från University of North Carolina grävt djupare i hur amerikanska anställda ser på ­saken – och räknat ut vad onödiga möten kostar företagen. 

I studien medverkade över 600 medarbetare som i snitt ägnade 18 timmar i veckan åt möten, varav tre av tio bedömdes som överflödiga. Utifrån den siffran beräknade forskarna den genomsnittliga kostnaden till 25 000 dollar per anställd och år.

Vidare uppgav 70 procent av respondenterna att de ägnar onödig mötestid åt att göra annat på datorn. Nästan hälften – 47 procent – sade att de inte vågar tacka nej till möten av rädsla för att uppröra mötesarrangören. 86 procent ansåg att de fungerar mer effektivt när de får jobba ostört under längre tidsintervaller.

Mötesbarometern 

46 %

Jag har för många möten i min kalender


53 %

Jag känner mig tvungen att delta i ett onödigt möte om jag blir inbjuden


47 %

Jag tackar inte nej till möten eftersom jag inte vill uppröra mötesarrangören


88 %

Jag skulle tacka nej till ett möte om min chef sade att det var okej


78 %

Min chef har aldrig diskuterat möjligheten att säga nej till ett möte


Källa: Otter.ai

Publicerad: torsdag 19 januari, 2023