Cecilia Bjursell, professor i pedagogik och centrumledare för Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande, vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

FRÅGA FORSKAREN!

Cecilia Bjursell: Arbetsmiljön är lärmiljön

I takt med att vi förväntas jobba allt längre blir livslångt lärande och hur man motiverar och utvecklar äldre medarbetare alltmer aktuellt för många organisationer.

Finns det något som utmärker sig och som man behöver ha i åtanke när det gäller äldres lärande i arbetslivet? Vilken roll spelar den pågående digitaliseringen när det gäller livslångt lärande? Lärande mellan generationer som möts på arbetsplatser – hur kan man organisera samspel, mentorskap och vägledning för att stötta livslångt lärande?

Detta är några av frågorna som Johan och Zorica utforskar närmare i detta avsnitt tillsammans med Cecilia Bjursell, professor i pedagogik och centrumledare för Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande, vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Lyssna här:

Avsnittet släpptes 9 mars 2023

Publicerad: torsdag 9 mars, 2023