STIPENDIUM 2023

Sök stipendium!

Vill du fördjupa dig i några av vår tids största HR- och arbetsmarknadsfrågor?
Nu utlyser stiftelsen Pause stipendium om 100 000 kronor för internationella studier inom HR- och ledarskap.

2023-års stipendium är ämnat specifikt för den som vill studera något av följande ämnen:

• Ledarskap i en digital värld.

• Vad kännetecknar framgångsrika arbetsplatser.

• Så driver HR arbetsplatser för ökad innovation.

Sedan starten 1982 har 45 stipendier delats ut. Syftet är att både bidra till stipendiaternas egen utveckling och sprida kunskap inom området till andra intresserade.

Kandidaten ska ha en färdig eller pågående universitetsutbildning och inkomma med en ansökan senast den 19 maj 2023. Ytterligare information om stipendiet finns på stiftelsen-pause.se.

Publicerad: fredag 7 april, 2023