BIld: Shutterstock

ARBETSMILJÖ

Mobbning på jobbet

Från mikroaggressioner till trakasserier – studie om riskfaktorer och transpersoners utsatthet i arbetsmiljön.

Transpersoner upplever mer utsatthet på jobbet än andra som identifierar sig som hbtq. Det visar en ny studie som genomförts av Mynak, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, där 105 transpersoner deltog. Majoriteten beskrev erfarenheter av diskriminering på arbetsplatsen – från mikroaggressioner och trakasserier till rena dödshot. Det var också fler bisexuella än homo- och heterosexuella som berättade om upplevelser av mobbning och diskriminering. Mynaks rapport beskriver även riskfaktorer i hbtq-personers arbetsmiljö samt kännetecken för en inkluderande arbetsplats – som till exempel stödfunktioner och generell hbtq-kompetens.

Den inkluderande arbetsplatsen: Kännetecken

Stödfunktioner och rutiner med inriktning på hbtq  

Hbtq-stödjande policyer och aktiviteter  

Aktiv uppföljning av policyer och riktlinjer  

Organisatoriska mål och nyckeltal kopplade till mångfald  

Chefer med hbtq-kompetens  

Chefer och kolleger som markerar mot diskriminering  

Kommunikation som signalerar hbtq-medvetenhet  

Mångfaldsarbete som inkluderar kunskap om bisexualitet  

Företagskultur som låter individen »vara sig själv«  

Publicerad: torsdag 15 juni, 2023