Jina Zachrisson är författare och mäklarchef på Goldman Sachs.

BOK

Röster från glastaket

Varför är antalet kvinnliga makthavare så lågt? Jina Zachrisson söker svaret i sin bok Maktskiftet, där 50 kvinnliga makthavare berättar om vägen till framgång och deras syn på jämställdhet.

Varför är antalet kvinnliga makt­havare så lågt? Jina Zachrisson ­söker svaret i sin bok Maktskiftet, där 50 kvinnliga ledare berättar om vägen till framgång och deras syn på jämställdhet.

»Det var många kvinnor som ansåg att Sverige inte var ett optimalt land för kvinnor att göra karriär i, men inte alla«, säger Jina Zachrisson.

»Nästan ingen av dem var för kvotering, intressant nog. De motiverade det med att ingen kvinna vill bli rekryterad på grund av sitt kön. Det verkar vara en känsligare fråga för kvinnor än för män.«

Själv jobbar hon som mäklarchef på Gordon Sachs, något som fått henne att fundera på hur hon påverkas av att arbeta med män.

»Det handlar om subtila saker: Att jag kommunicerar som män. Pratar med mer basröst. Klär mig för att matcha männen snarare än bejakar mina feminina drag.«

Hade dina intervjuobjekt fler ­gemensamma drag?

»Många var känsliga för att ­företag som marknadsför sig som jämställda inte lever upp till det. Det räcker inte att ha bilder på kvinnor i årsredovisningen och sätta HR-chefen i ledningsgruppen, bara för att kunna säga att man har en kvinna där.«


Text: Tommy Jeppsson

Publicerad: tisdag 22 augusti, 2023