HR-strategen Linn Wallo (blått) och HR-chefen Katharina Frank (rött) på Luleå Energi.

LEDARSKAP

»Vi ser till helheten«

På Luleå Energi är jämställdhet en del av företagskulturen. Katharina Frank och Linn Wallo berättar hur Luleå Energi lyckats bli Sveriges mest jämställda arbetsplats. Vi besökte dem för att ta reda på hemligheten bakom deras arbete.

Ingen resa mot jämställdhet är lätt. I energibranschen med sin mansdominerade, tunga infrastruktur är det kanske extra utmanande. Så hur lyckas man? Vi har frågat landets mest jämställda arbetsgivare Luleå Energi. De kammade nyligen hem förstaplatsen när Nyckeltalsinstitutet sammanställde sitt jämställdhetsindex Jämix, tack vare attraktiva arbetsvillkor och lika möjligheter till intern utveckling, jämställt uttag av föräldraledighet och en jämställd ledningsgrupp.

»När vi blickar tillbaka kan vi konstatera att vår företagskultur inte alltid har varit främjande och inkluderande«, säger Katharina Frank, HR-chef. »Exempelvis var det stigmatiserat att prata om hur vi mår och känner.«

När hon klev in för 16 år sedan såg hon ett smörgåsbord av möjligheter. Även om det fanns att jobba med på HR-fronten var energibolaget redan då en ambitiös arbetsgivare där HR hade ett säte i koncernledningen. Sedan dess har HR-funktionen vuxit från en enpersonssyssla till att bli en strategisk och affärsstöttande verksamhet med åtta personer – en stor avdelning för ett företag med ett par hundra anställda. På så sätt kan de finnas till för alla.

»Vi ser till helheten hos våra medarbetare«, säger HR-strategen Linn Wallo. 

»Traditionellt har kanske inte privata händelser betraktats som relevanta för medarbetares arbete. Men det är uppenbart att en kraschad relation eller problem i barnens skola kan påverka både välbefinnande och prestation på jobbet.«

»När vi blickar tillbaka kan vi konstatera att vår företagskultur inte alltid har varit främjande och inkluderande.«

De säger att jämställdhet inte bara är ett tyckande, utan en del av företagskulturen. Mätningar är en av nycklarna dit, såväl upplevelse- som faktabaserade mätningar. Mätresultaten bryts ned efter kön, exempelvis för insatser inom kompetensutveckling som sedan jämförs med den interna rörligheten. Men också att rekrytering görs av dem själva, med samma observanta och omsorgsfulla glasögon som de försöker att alltid ha på sig.

»Precis som resten av branschen har vi en utmaning i kompetensförsörjningsbrist. Tillsammans måste vi skapa mer kompetens med både män, kvinnor och icke-binära från samhällets alla delar.«

De ser företagskulturen som en konkurrensfördel för att attrahera talang. Därför jobbar de målmedvetet och strukturerat för att forma en kultur som är inkluderande och sund.

»Att skapa en organisation där alla trivs, mår bra och får vara sig själva, oavsett vilka de är eller varifrån de kommer – det är inte svårare än så.«


Text: Sofia Hallström
Foto: Simon Eliasson

Publicerad: lördag 21 oktober, 2023

LINN WALLO

Bor: Luleå.

Utbildning: Beteendevetare.

Tränar: Styrketräning.

Första jobbet: Supportmedarbetare.

Bästa egenskap: Genuin.

Bästa tv-serien: This is Us.

Förebilder: Hittar förebilder i de allra flesta, alla har något!

 

 

KATHARINA FRANK

Bor: Luleå.

Utbildning: Beteendevetare.

Tränar: Hjärngymnastik.

Första jobbet: Postkassörska.

Bästa egenskap: Taktisk.

Bästa tv-serien: Homeland.

Förebilder: Alla som kan spela ett instrument.