Johanna Flanke, generalsekreterare, HR-föreningen. Foto: Karl Nordlund.

KRÖNIKA

Gen Z i fokus för framtiden

Vi står vid tröskeln till en ny era inom kompetensförsörjning, och generation Z utgör en central del av denna förändring. De har vuxit upp i en digital värld, vilket har format deras förväntningar och preferenser i arbetslivet. För att framgångsrikt säkerställa vår framtida kompetensförsörjning måste HR ta ett mer innovativt grepp om denna generation.

Den senaste rapporten från HR-föreningen, i samarbete med CGHRM, belyser komplexiteten i kompetensförsörjningens utmaningar. Det tydliga budskapet är att vi i Sverige behöver tänka i nya banor för att säkerställa den kompetens som våra företag och organisationer kommer att behöva.

För generation Z är teknik en naturlig och integrerad del av vardagen, något som är viktigt för arbetsgivare att beakta. Erbjudande om digitala utbildnings­möjligheter som virtuell verklighet (VR) och artificiell intelligens (AI) är nödvändiga för att engagera denna generation.

Mångfald och inkludering är också avgörande värderingar för generation Z. Detta ger oss än mer anledningar till att sträva efter att skapa en arbetsmiljö som välkomnar olikheter och främjar likabehandling.

Flexibilitet är en annan nyckelkomponent. Generation Z prioriterar möjlig­heten att balansera arbetslivet med privatlivet på sina egna villkor. För att attra­hera dem måste vi erbjuda flexibla arbetsmiljöer och anpassade arbetstider.

Generation Z omfamnar livslångt lärande som en självklarhet. De förväntar sig kontinuerlig kompetensutveckling och förbättring. HR har en central roll att spela genom att främja en kultur av ständigt lärande och erbjuda utbildningsmöjligheter som stöder deras intellektuella tillväxt.

Dessutom är generation Z starkt engagerad i hållbarhet och samhällsfrågor. De önskar att deras arbetsgivare aktivt tar samhällsansvar. Det är vår uppgift att visa att vi delar deras värderingar och arbetar för en bättre värld.

Genom att anpassa oss till generation Z:s behov och förväntningar kan vi skapa en attraktiv arbetsmiljö som lockar denna kompetens och samtidigt göra skillnad i ett större perspektiv. Denna anpassning kommer att vara avgörande för att företag och organisationer ska kunna säkerställa den kompetens som krävs för att möta framtidens utmaningar och driva våra verksamheter framåt. Framtiden är här, och generation Z utgör en av våra viktigaste nycklar till framgång. Låt oss välkomna dem och deras värderingar när vi formar framtidens kompetensförsörjning.

Läs gärna det insiktsfulla reportaget här!

Johanna Flanke, generalsekreterare, HR-föreningen

Publicerad: onsdag 6 december, 2023